İslamda Aile

İmam Nikâhı Nedir

Halk arasında imamların kıymasından dolayı adını imam nikâhı olarak bildiğimiz nikâh aslında ‘’dini nikâh’’ demektir. İslam dininin belirlediği ölçülerde kıyılan bu nikâha ‘’İslami Nikâh’’da denilmektedir. İslam dini hayatımızın her alanında olduğu gibi aile kurma ve evlilik konusunda da bizler için bir çizgi çekmiştir. Müminlerin bu çizgi üzerinde yürümeleri istenmiştir. İmam nikâhı denilen İslami nikâhın nasıl kıyılacağı hangi esasların dikkate alınacağı konusunda dinimiz Kur’an-ı Kerim ve hadisi şeriflerle açıklamalarda bulunmuştur.

 

Kur’an-ı Kerim’e Göre İslami Nikâh

 • Mümin olan kimseler mümin olan kimselerle evlenmelidir. Mümin olan bir kadının mümin olmayan bir erkekle evlenmesi doğru değildir. Bu durum Bakara Suresi 221. ayette açıklanmıştır.
 • Buluğ çağına giren kişi kendi isteği ile evlendirilmelidir. Nisa Suresi 6. ayet buna delildir.
 •  Nikâhlanacak olan kadınla ilgili olarak hoşa giden kadınlarla evlenilmesi Nisa Suresi 3.ayeti kerimede, kadınların fuhuştan, gizli dostlardan uzak ve namuslu olanları ile evlenilmesi Nisa Suresi 25. ayette açıklanmıştır.
 • Evlenirken ailelerden izin alınması gerektiğine ise yine Nisa Suresi 25. ayette değinilmiştir.
 • Kadına evlilikten dolayı mehir verilmesi Nisa Suresi 25. Ayette bildirilmiştir.
 • Nikâh sonrasında kadının erkeğe varis olacağı nikâh akdi ile kesin kılınmıştır. Bu da Nisa Suresi 12. ayeti kerimede açıklanmıştır.

İmam Nikâhı İçin Neler Gereklidir?

 

İslam dini iki kişinin nikâhlanması için mutlaka iki tarafında mümin kimselerden olmasını istemiştir. Kadının farklı bir dine mensup olup erkeğin mümin olmasında sakınca görülmezken kadınların başka dinden biri ile evlenmeleri haramdır. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kadınlarla dört hasletleri için evlenilir: Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.” İbn Mace, Nikâh

İslam dininde küfüvvet yani denklik kavramı bulunmaktadır. Bu durum her ailenin ve her bireyin kendi dengi ile evlenmesi anlamına gelir. Dini yaşayış açısından olan bu denklikle birlikte iyi huylu olma, temiz olma gibi özelliklerde küfüvvete girmektedir.

Evlenecek olan kişilerin gerçekten gönül rızaları ile evlenecek olmalarına da dikkat etmek gerekir. Eğer taraflardan biri bu evliliğe şüpheli bakıyor ve isteyerek evlenmiyorsa bu kişileri evlendiren kişiler vebal altında kalırlar. Eşlerin ilerleyen yaşamda birbirileri ile anlaşacak olması da düşünüldüğünde bu noktaya dikkat etmek en doğrusu olacaktır.

 

İmam Nikâhı Şartları Nelerdir?

 

İmam nikâhı kıyılabilmesi için;

 • Nikâhı kıyılacak olan kişilerin mümin olması ve ya erkeğin Müslüman kadının ise farklı dine mensup olması
 • Nikâh için şahitlerin hazır olması (her iki taraf için birer erkek ve ya bir erkek iki kadın şeklinde şahitlerin hazır olması gerekir)
 • Nikâhı kıyılacak olan kişilerin ya da bunların vekillerinin nikâhın kıyılacağı yerde hazır bulunması
 • Nikâhta erkeğin icap etmesi yani evlilik için kadına talip olması gerekir. Kadının ise icaba karşılık kabulde bulunması yani evlilik için onay vermesi gereklidir.
 • Nikah sırasında mehir belirlemek de nikah şartlarındandır.

İmam Nikâhı Nasıl Kıyılır?

 

İmam nikâhı için dini konuda bilgisi olan bir kimseden yardım alınmalıdır. Eğer kız ve erkek nikâhın kıyılacağı yerde bulunuyorsa nikâh kıyacak olan kişi her ikisine de Allah’ın isimlerini, sıfatlarını ve İslam’ın ve imanın şartlarını sayar. Eğer gelin ve damat bu şartları ‘’Kabul ettim.’’ derse nikâhları kıyılmaya başlanabilir.

Nikâhları kıyılacak olan taraftan önce kızın baba adı ve kızın adı yazılır, daha sonra erkeğin baba adı ve erkeğin adı yazılır. Şahitlerin isimleri yazılır ve mehir belirlenir. Mehrin ne olduğu da kâğıda not düşülür. İman tazelemek, nikâha başlamak adına tövbe istiğfar duası yapılır. Bu duanın bitmesinden sonra Euzübesmele çekilir ve şu dua edilir:

Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.

Euzübesmele çekilip Nur Suresi 32. ayeti kerime okunur.

Sadakallahül’azîm denilir.

Kâle Resulullah, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) denilir.

Önce geline damadın baba adı ve damadın adı söylenerek ‘’Kabul ettin mi?’’ diye sorulur. Daha sonra damada gelinin baba adı ve gelinin adı söylenerek ‘’Kabul ettin mi?’’ diye sorulur. Soru gelin ve damada 3’er kere tekrarlanır. Her ikisi de kabul ettim derlerse nikâhı kıyan kişi ‘’Bende nikâhınızı kıydım.’’ der.

Nikâhı kıyan kişi daha sonra şu duayı yapar:

Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha.

Anlamı:

Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir