Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (sav) Efendimiz’in Orucu

Hz. Muhammed (sav) Efendimizin tuttuğu oruç, İslam aleminin insan yetiştirme hedefinde nefsi ve ruhu terbiye etmenin bir yöntemi olarak dirimsel bir role haiz olmuştur. Bu sebeple bedeni ibadetlerin ikincisi olarak İslam’ın şartları içinde yerini benimsemiştir.Ramazan orucu farz kılınmadan ilkin, Hz. Peygamber Mekke’deyken Aşure orucu tutuyordu. Medine’ye hicretten sonrasında da bu orucu tutmaya devam etmiş, sadece Ramazan orucunun farz kılınmasından sonrasında Aşure günü oruç tutma hususunda Müslümanları özgür bırakmıştır. (Buhari, Savm, 69) Peygamber Efendimiz Yahudilere benzememek için Muharrem’in onuncu günü (Aşure) ile beraber dokuz ve on birinci gününde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.Müşriklerde sükût (susma) orucu adı verilen bir oruçtan da söz edilir. Şahıs, gün süresince konuşmayacağına niyet ederek akşama kadar konuşmamak kaydıyla orucunu tutardı. Ramazan orucu, bir ay süresince sabahtan akşama kadar devam eden uzun bir oruçtur. Cahiliye Döneminde Araplar Ramazan ayı süresince oruç tutmadıkları benzer biçimde Medine’de yaşayan Yahudiler de bu şekilde bir oruç tutmuyorlardı. Bir insanoğlunun Allah’ın rızasını gözeterek bir ay süresince imsakten güneşin batışına kadar disiplinli bir halde çeşitli nefsani arzulardan, yemeden ve içmeden uzak durması, mühim bir nefis terbiyesi yöntemidir. Orucun bireysel ve toplumsal hayatta birçok faydası vardır. Ramazan orucu, kameri takvime bakılırsa tutulduğu için, bir insan hayatında iki ya da üç kez güneş yılının tüm günlerine denk gelecek şekilde oruç tutmuş olmaktadır. Öte taraftan güneş yılına bakılırsa tutulmadığı ve zamanı değişmiş olduğu için yazdan kışa her koşulda yerine getirilen bir ibadettir.Hz. Peygamber, Mekke’deyken senenin belirli günlerinde oruç tutardı. Medine’ye hicretinden sonrasında ayda üç gün oruç tuttuğu ve bunu ashabına da tavsiye etmiş olduğu  kabul edilir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Ramazan ayının son on günlerinden birinde olan Kadir Gecesi’nde Müminlerin yorulmadan ve sıkılmadan ibadete ve bol bol dua etmelerini tavsiye etmiştir. Kendisi de Ramazanın son on gününü ibadetle geçirerek tinsel açıdan arınmaya örneklik etmiştir.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Ramazan ayında günlük yaşamını aksatmamaya çalışır, oruç günlerinde yapması ihtiyaç duyulan işleri var ise onları yerine getirirdi. Nitekim Ramazanda birçok sefere çıkmış olduğu görülmektedir. Ramazanda çıkmış olduğu seferlerden biri de Mekke’nin fethidir. Rasûlullah (sav) fetih senesinde 10 Ramazanda Medine’den yola çıktı. Yol güzergâhındaki Kedid’e ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Sadece oradan itibaren yolda oruç tutmadı. Ashabın bir çok da onun benzer biçimde yapmış oldu.  Sefer esnasında oruç tutan tutmayanı kınamadığı şeklinde, oruç tutmayan da tutanı kınamadı.Ramazanda Müslümanların mühim dayanışma ibadetlerinden biri fıtr sadakasıdır. Fıtr sadakası, Müslümanların nisap miktarını aşan mallarından zekât vermelerinin farz kılınmasından ilkin başlamış olan bir yükümlülüktü. Fıtr sadakası ufak, büyük, hanım ya da adam hepimiz için hurmadan, arpadan yada kuru üzümden bir sâ kadardı. Buğdaydan da iki avuçtu.Hz. Peygamber, hem kendisi Ramazan orucu haricinde oruç meblağ, hem de Müslümanlara oruç tutmalarını tavsiye ederdi. Şevval ayında tutulan altı günlük oruç bunlardandır. Sadece Müslümanların birkaç gün devam eden devamlı oruç (visal orucu) tutmalarına izin vermemiştir.Hz. Muhammed (sav) Efendimizin tuttuğu oruç, İslam medeniyetinin insan yetiştirme hedefinde nefsi ve ruhu terbiye etmenin bir yöntemi olarak yaşamsal bir role haiz olmuştur. Bu sebeple bedeni ibadetlerin ikincisi olarak İslam’ın şartları içinde yerini almıştır. Sevgili Peygamberimiz, yüce Rabbimizin emrettiği öteki ibadetleri yerine getirmede azami çaba gösterdiği şeklinde, oruç ibadetini yerine getirmede de oldukca duyarlı davranmış; farz orucun haricinde da şükür ifadesi olarak nafile oruç tutmaya ehemmiyet vermiştir. Böylece Müslümanların nefislerini terbiye hususunda ilahî iradenin gösterdiği bir yöntemi iyi mi uygulayacaklarını kendi hayatında göstermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir