Dualar

Hasta İçin Dua

Hastalık Allahu Teâlâ tarafından kullara gönderilmiş bir imtihandır. Kulların bu imtihan karşısında zaman zaman güçleri tükenebilir. Hasta ziyareti için giden kişiler ve ya hasta yakınları Allahu Teâlâ’ya dua ederek hasta için şifa isteyebilirler. Hasta için okunacak dua Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden olabileceği gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisi şeriflerinde de seçilebilir. İsteyen kişiler hasta için samimi bir şekilde içlerinden geçen duayı da yapabilirler.

Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn.

Bu ayeti kerime her türlü hastalığın tedavisi için okunabilir. Ayrıca bu ayet temiz bir kâğıda yazılarak suyun içine koyulmalı. Üzerine de 41 Fatiha Suresi, 3 Ayet-el Kürsi, 3 İhlas Suresi, bir tane de Muavvizeteyn ve yukarıdaki ayetler 7 kere suya üflenmelidir. Hasta bu sudan içerse şifa bulur.

  • Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn(mu’minîne). Yunus Suresi 57
  • Ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn(mu’minîne). Tevbe 14
  • Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi) Nahl 69
  • Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne. İsra 82
  • Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni. Şuara 80
  • Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun. Fussilet 44

Yukarıda geçen ayeti kerimeler hasta olan kişiye okunup üflenebilir. Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa kaynaklarıdır.

  • Allahümme ezhibi’lbe’se rabbi’n-nâsi  eşfi ve Ente’ş-şâfî. Lâ şifâün illâ şifâüke şifâen lâ yüğâdiru segama.

Anlamı: ‘’Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Bu hastanın ıstırabını dindir, onu şifaya kavuştur. Sendne başka şifa verici yoktur. Öyle bir şifa ver ki bir daha hastalık çekmesin.’’ Bu dua hasta için okunduğunda inşallah şifa bulacaktır.

  • İbn Abbas (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Rasulullah (s.a.v.): ‘’Bir kimse eceli gelmeyen bir hastaya yedi kere ‘Es’elullahe’l- azime Rabbe’l-arşi’l-azimi en yeşfiyeke.’’ (O Allahu Azimu’ş-şan’a, o Arş-ı azimin Rabbine niyaz ederim, sana şifa versin.) duasını okursa hasta şifa bulur.’’ buyurdu. (Ebu Davud, Tirmizi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir