Hac - Umre

Hacda Şeytan Taşlama Nasıl Yapılır

Hac ibadetinin vaciplerinden olan şeytan taşlama Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu İsmail’i kurban etmek için götürdüğü bir sırada başlarına gelen bir olaya binaen yapılmaktadır. İsmail (a.s.) kurban edilmeye giderken şeytan gelir ve babasının kendisini kurban edeceğini söyleyerek yoldan çıkarmaya çalışır. Bunun üzerine İsmail (a.s.) ve Hacer validemiz ise şeytanı kovalamak adına şeytana taş atmaya başlarlar. Bu olayın üzerine hac ibadetinin rükünlerinden biri şeytan taşlama olmuştur. (1)

Şeytan taşlama şeytana karşı nefsi yendiğini gösterme ve şeytanın apaçık bir düşman olduğunu bilmek anlamına gelir ve şeytanı kabul etmemek, onu yok etmek anlamında bir semboldür. Âlimlerin ittifakı ile haccın vacipleri arasına giren şeytan taşlama Mekke ve Müzdelife yakınlarında olan Mina’ da yapılır. Şeytan taşlamak için Kurban Bayramının birinci günü beklenir. Şeytan taşlama günleri 3’tür ve bu günlerde Mina’da gecelemek ise sünnettir. Şeytan taşlama vacibini terk etmek ise dem yani küçükbaş hayvan kurban etmeyi gerektirir.

 

Şeytan Taşlama Nasıl Yapılır?

 

Şeytan taşlama günleri kurban bayramı günleridir. Kurban bayramı boyunca 3 gün şeytan taşlanabileceği gibi bayramın dördüncü günü olarak kabul edilen günde de gece şeytan taşlama yapılabilir. Şeytan taşlamak için Mina’da 3 bölge bulunur. Bunların tamamına ‘cemerat’ adı verilir. Cemerat kelimesi belirli zamanlarda belirli yerlerde şeytanın taşlanması anlamına gelir.

  • Cemre-i Suğra: Halk arasında küçük şeytanı taşlamak olarak da bilinen bu cemre Mescid-i Hayf tarafında ifa edilmektedir. Anlamı ‘küçük cemre’dir.
  • Cemre-i Vusta: Halk tabiri ile orta şeytanı taşlama bölgesi olan cemre-i vusta küçük şeytanı taşlama bölgesinden 150 metre kadar uzaktır ve orta cemre anlamına gelir.
  • Cemre-i Akabe: Mina ile Mekke arasında yer alan bu cemrede büyük şeytan taşlama yeridir. Büyük cemre olarak adlandırılır.

Şeytan taşlamak için geceden 7 adet nohut büyüklüğünde taş toplanır. Taşlar ise Müzdelife’de iken toplanmalıdır. Bu taşlar Akabe denilen yerdeki büyük şeytana bayramın birinci günü atılır. Bayramın ilk günü şeytan taşlama ibadeti fecr-i sadığın doğuşu ile birlikte başlar ve ertesi günün fecr-i sadığına kadar devam eder.

Şeytan taşlama sırasında ‘’ Bismillahi Allahu Ekber rağmen lişşeytani bi hizbih’’ (Allah’ın adıyla, Allah en büyüktür, şeytan ve onun yandaşlarını kast ederek taş atıyorum.) duası okunur. Şeytan taşlama sırasında sağ elin başparmağı ve işaret parmağının uçları arasında kol fazla kaldırılmadan taşlar atılır. Taşlar atılınca beklenmez ve dua edilecekse de yürürken dua edilir. Daha sonra kurban kesilerek ihramdan çıkılır.

Bayramın 2. ve 3. günü şeytan taşlama fecr-i sadık yerine zeval vaktinde başlar ve ertesi günün fecr-i sadığına kadar devam eder. Eğer taşlar vakitlerinde atılamazsa bayramın 4. gününün güneş batma vaktine kadar kaza edilmesi gerekir. Bayramın 2. günü küçük şeytana 7, orta şeytana 7 ve büyük şeytana da 7 tane toplamda 21 tane taş atılır. Bayramın 3. gününde de küçük şeytandan başlamak şartıyla 7, orta şeytana 7 ve büyük şeytana 7 taş atılır. Eğer 4.gün Mina’da kalınacaksa bugünde 2.ve 3.günlerde olduğu gibi 21 taş atılır. Eğer kalınmayacaksa 3 günde toplam 49 taş atılmış olur. Bu sırayı yerine getirmek sünnettir.

Şeytan taşlama sırasında taşlama bölgelerinin ortasında bulunan sütunlara taşları değdirme ya da yakınlarına atmak gerekir. Taşların uzağa atılması geçersiz olması anlamına gelir. Taşların el ile atılması gerekir. Taşın el ile konması geçersiz kılar. Taşların her biri teker teker atılmalıdır. Hepsi birden atılmamalıdır. Mazereti olmayan kimselerin taşları kendisinin atması gerekir. Atılan şeylerin taş ve ya taş hükmünde olması da gerekir.

 

Şeytan Taşlamanın Faziletleri

  • Şeytanın taşlanması kulların kendi nefislerindeki şeytanları ortadan kaldırmaları anlamına gelir. Şeytan taşlamak şeytanı düşman bildiğini göstermek demektir.
  • İbrahim (a.s.) zamanından bu yana gelen bir yolu izlemiş olmaktan dolayı Hz. İbrahim (a.s.)’ın dinini devam ettirilmiş ve Hz. Peygamber’in sünnetini yerine getirilmiş olur.
  • Hac ibadetini tamamlamak suretiyle verilen bu ibadet Allahu Teâlâ’ya karşı kulluk görevini yerine getirmeyi sağlamaktadır.
  • Şeytan taşlama insanın kalabalıklar içinde şeytana dur demesi anlamına gelir ve hac ibadeti ile şeytanın yolunda sıyrılarak tamamen Allah’a yönelmiş bir kul olmayı sağlar.

Kaynaklar

 

(1)Taberi, Ahmed ibn Hanbel

(2)Diyanet İlmihali

(3)Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali

(4)Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir