Hac - Umre

Hacda Kurban Kesmek

Hac ibadetinin farz olduğu pek çok ayeti kerime de bildirilmiştir. Aynı zamanda kurban kesmek de Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Hacda kesilen kurbana ‘hedy’ denilmektedir. Hacda kesilen küçükbaş hayvanlar olan koyun, keçi gibi hayvanlara ‘dem’, büyükbaş olarak bilinen hayvanlara ise ‘bedene’ denilmektedir. Temettu ve Kıran haccı yapacak olan bir kişi için kurban kesme ibadeti de vacip hükmündedir.

 

Hacda Kurban Kesme Görevi Nasıl Yapılır?

 

Hacda kurban kesmek için hacıların Zilhiccenin 10. gününde yani Kurban Bayramının birinci günü Mina’da olması gerekir. Mina Harem sınırları içerisinde Mekke ve Müzdelife arasında bir yerdir. Mina’ya varıldığında;

Şeytan taşlama,

Kurban kesme

Tıraş olarak ihramdan çıkma olarak 3 görev yerine getirilir.

Kurban Bayramı günü şeytan taşlamak için hacılar Akabe Cemre’sine taş attıktan sonra kurban kesme görevini yerine getirirler. Kurban kesimini kişiler kendileri yapabileceği gibi vekâleten birine de kestirebilirler. Hacda koyun, keçi, gibi küçükbaş hayvanlar kesilebileceği gibi birkaç hacının bir araya gelmesiyle deve, manda, sığır gibi hayvanlarda kesilebilir.

 

Hacda Kesilecek Olan Kurbanın Özellikleri

 

Hacda kurban kesme görevini yerine getirmek isteyen kimseler kurbanlarını hacca gelmeden önce ve ya hacdan sonra kesemezler. Temettu ve kıran haccı yaparken yani umre ve haccın bir arada olduğu hac türlerinde kurban kesmek gerekirken ifrat haccına niyet edenlerin kurban kesmeleri zorunlu değildir.

Hacda kurban kesmek isteyip de kesemeyen kişilerin 3 günü hacda iken 4 günü de hac dönüşü olmak üzere oruç tutmaları kurban ibadetine karşılık gelir. Hac kurbanının Harem sınırları içerisinde kesilmesi vaciptir. Eğer kişiler hacda kurban ibadeti dışında kurban kesmek isterlerse bunun için vekâlet vererek başka ülkelerde ve ya yine Harem sınırları içerisinde kestirebilirler.

Hacda kesilecek kurban sadece temettü ve kıran haccı görevini yerine getirenler için değil ihram yasaklarını çiğneyenler içinde kesilir. Ayrıca hac ve ya umre görevini yerine getirirken Arafat vakfesi, ziyaret ve ya umre tavafı gibi görevlerin yerine gelmemesi nedeniyle de kurban kesilmesi gerekir. İhramlı olduğu halde Arafat vakfesini yapmayı kaçıran kişinin de kurban kesmesi gerekir. Adak olarak hacda iken kurban kesmeye niyet edilirse bu da yerine getirilir. Bu kişiler için kurban kesmek vacip hükmünde olur.

Hac ve ya umre yapmak amacıyla yola çıkan bir mümin sadece Allah rızası için kurban kesiyorsa ve kurban kesme yükümlülüğü yoksa keseceği kurban nafile hükmünde olacaktır. Nafile olan kurbanın kesilmesi de Harem sınırları içerisinde olmalıdır.

 

Kaynaklar

 

(1)Diyanet İlmihali

(2)Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir