Hac - Umre

Hacca Gitmenin Önemi ve Faziletleri

Hac ibadeti Allahu Teâlâ tarafından Kur’an-ı Kerim’de farz kılınmış ve Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından da hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Allahu Teâlâ Peygamberine hac ibadeti ile ilgili olarak Kur’an’da şöyle seslenmektedir: ‘’ İnsanlara hac ibadetini duyur, gerek yaya gerekse uzak yerlerden yorgun develerin üzerinde sana gelsinler.’’ (1) Bu ayeti kerimeye bakarak Allahu Teâlâ kullarını hac ibadetini yapmaları için Kâbe’ye çağırmaktadır. Kur’an’da hac sırasında yapılacak olan diğer ibadetlerde belirtilmiştir.

İslam’ın beş esasından biri olan hac ibadeti Allah rızası için yapılır ve kullar için büyük hayırlar taşımaktadır. Al-i İmran Suresi 97. Ayeti kerimede de geçtiğine göre hac ibadeti Allahu Teâlâ’nın kulları üzerindeki bir hakkıdır. Allah katında değeri yüksek ibadetlerden olan hac faziletleri itibariyle de kullar için Allah katından gönderilmiş bir lütuf olarak görülmelidir. Hac sırasında her renkten, her ırktan insanın bir araya gelerek bir ve tek olan Allah’a ibadet ediyor olmalarında tefekkür eden kullar için büyük işaretler ve hikmetler bulunur.

 

Hacca Gitmenin Faziletleri Nelerdir?

 • Ebu Hureyre (r.a.) bir gün Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanına gelerek en üstün ibadeti sormuş, Allah ve Resulüne iman etmek ve Allah yolunda yapılan cihattan sonra en üstün ibadetlerden biri olarak hac cevabını almıştır. (2)
 • Haccın gerekliliklerini yerine getirerek, ihlaslı bir şekilde ibadet eden kullar hac ibadeti sonrasında analarından doğdukları gün gibi tertemiz ve günahsız olurlar. (3)
 • Hac ibadetinin sevabı kullara cennete fazlasıyla verilecektir. Bu nedenle cennetin anahtarlarından biri de hacca gitmektir.
 • Hz. Aişe (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre kadınlar için en büyük cihat hacdır. (4)
 • Hac ibadeti Allah için yapılan ibadetlerden olmasından dolayı Allahu Teâlâ hac görevini yerine getiren kulların dualarını kabul eder.
 • Hac ibadeti hem malla hem de bedenle yapılabilen ibadetlerden biridir. Bu nedenle Allahu Teâlâ yapılan hac sonrası kullara hem maddi hem manevi olarak büyük nimetler ve bereketler sunar.
 • Hac ibadeti sırasında ihram kıyafetlerinin giyilmesi, her kulun iyilik ve güzellikten başka bir şey yapmadan ibadetle meşgul oluyor olması Allah’ın kullarını melekleştirmesi gibidir.
 • Hac ibadeti yapmak kullara ibadet şuurunu ve Allah bilincini daha çok yerleştirir. Kulların manevi hayatlarını düzenler.
 • Hac sırasında başka insanlarla birlikte hareket etme, sıkıntı çekmeye rağmen hac görevini yeri getirme ve Hz. Peygamber zamanındaki anlatılan her olayı yaşıyormuş gibi ibadet etmek Hz. Peygamber (s.a.v.)’in de buyurduğu gibi ahir zamandaki kardeşler olma vasfına ulaşmayı sağlar.
 • Hac ibadeti yapan kullar bundan sonraki yaşantılarında ise hac ibadetini dönüm noktası kabul ederek daha maneviyatlı bir şekilde yaşarlar.
 • Hac yapan kullara melekler dua eder ve Allahu Teâlâ sevap kapılarını sonsuza kadar açarak kullarından cehennemlik olanları dahi hac ibadeti niyetine affeder.

Kaynaklar

 

(1)Hac Suresi, 27

(2)Kütüb-ü Sitte

(3)Buhari, Müslim

(4)Buhari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir