Hac - Umre

Hac ve Umre Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hac ve umre kutsal topraklar adı verilen Kâbe’yi ziyaret ederek rükünlerini yerine getirmek için yapılan ibadetlerdir. İkisinin de aynı yeri ziyaret etmek ve ibadette bulunmak şeklinde benzerlikleri bulunsa da hac ve umre birbirinden farklı ibadetlerdir. Hac ve umre çoğu zaman insanlar tarafından karıştırıldığı gibi umre yapan kişilerin hacca gitmiş gibi olacağı kanısı da yaygın olan görüşlerdendir. Ancak bu görüşler tamamen yanlıştır. Hac ve umre arasında çeşitli farklılıklar vardır ve hac farz olan bir ibadet olarak İslam dininin şartlarından biri iken umre ise müekked sünnettir.

 

Hac ve Umre Arasındaki Benzerlikler

  • “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın…” (1) Bu ayeti kerimeye göre hac ve umre tamamlanması gereken ibadetlerdendir.
  • Hac ve umre için Kâbe’ye gitmek şarttır.

Hac İle Umre Arasındaki Şer’i Farklar

  • Hac belirli zamanlarda yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin ilk on gününe kadar hac ibadeti yapılabilir. Ancak umre ibadeti için böyle bir sınırlama yoktur. Umre yılın her vakti yerine getirilebilir. Hatta hac zamanı da umre yapılabilir. Temettu ve kıran haccında umrede yapılabilir.
  • Hacın rükünlerinden biri Arafat vakfesidir. Ancak umrenin rükünleri arasında böyle bir rükün yoktur. Hacda yapılan Müzdelife vakfesi de Arafat vakfesi gibi umrede yapılmayan rükünlerdendir.
  • Hacda cemi takdim vardır. Cemi takdim öne çekerek birleştirmek anlamına gelir. Öğle namazı vaktinde ikindi namazının öne çekilerek kılınmasına cemi takdim denilir. Umrede cemi takdim yapılmaz.
  • Cemi tehir namazın birini geciktirerek diğer ile birlikte kılmaktır. Hacda ise akşam namazı geciktirilir ve yatsı namazı vakti girdiğinde kılınabilir. Umrede ise cemi tehir yoktur.
  • Şeytan taşlama vazifesi haccın rükünlerindendir. Bunun dışında umrede şeytan taşlanmaz. Çünkü şeytan taşlama Mina’da kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve bazı durumlarda dördüncü günü yapılabilir. Kurban bayramı günü yerine getirilecek olan bu ibadet nedeniyle umrede yapılması mümkün değildir.
  • Hacda kurban kesme ibadeti vardır. Umrede ise kurban kesilmez. Çünkü umrenin rükünleri arasında kurban kesme ibadetinin olması için kurban bayramı gibi belirli bir zamanının olmaması gerekir.
  • Umrede hacda olduğu gibi Veda tavafı ve Kudüm tavafı yoktur.

Hac İle Umre Arasındaki Fazilet Farkları

 

Muğni’de yer alan bir rivayete göre ‘’Umre küçük hacdır.’’ Bu anlama göre hac ibadeti umreden daha faziletlidir. Umre ibadeti ve hac ibadeti ile ilgili olarak “Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefifrettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir.” buyurulmuştur. (2)

 

Kaynaklar

 

(1)Bakara Suresi, 196

(2)Tirmizî, Hac, 90. III, 272 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir