Hac - Umre

Hac Kimlere Farzdır ?

Hac, İslam’ın beş şartından biri olup Allahu Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği ve Hz. Peygamberin hadisi şeriflerde buyurduğu Kâbe ve etrafındaki diğer yerlerde gerekli görülen ibadetlerin yerine getirilmesidir. Hac ibadetini yapmak için kulların Arap Yarımadasında bulunan Mekke şehrine giderek Kâbe’de gerekli görevlerini yerine getirmesi gerekir. İslam dini her konuda kolaylık sunarak kullara ibadetlerinde sorun yaşamamaları için seçenekler sunmuştur. Bu açıdan hac ibadetini yerine getirmek için kulların belirli şartlar taşıması gerekir. Çünkü hac ibadeti kimi zaman uzun bir yolculuk ve harcama gerektiren bir ibadettir.

 

Hac İbadetinin Farz Olduğu Kimseler

 

Hac ibadeti ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: ‘’Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)’’(1) Bu ayet kerimeye göre hac ibadeti şu kişiler için farzdır:

 • Müslüman olan
 • Hür olan (yurt dışı yasağı ve tutukluluk gibi şeylerin engel olmaması)
 • Akıllı olan
 • Buluğ çağına ermiş olan
 • Hac ibadetini yerine getirmek için yeterli ekonomik durumun olması
 • Sağlıklı iken ve erken yaşta hacca gitmek daha makbuldür. Çünkü yaşlanma ve hastalık nedeniyle haccın rükünleri yerine getirilemeyebilir.
 • Hac ibadetini yapacak kadar vakte sahip olmak da hac ibadeti için gerekli durumlardan biridir.
 • Hac yolunun güvenli olması da bir diğer gerekliliktir.
 • Hac ibadeti yapmak için eşinden boşanıp iddet bekleyen kadınların iddet sürelerini doldurmaları gerekir. Ölüm iddetini bekleyen kadınlarında mutlaka iddet bitince gitmeleri gerekir.

Hac Kimlere Farz Değildir?

 • Hac yolculuğunu kaldıramayacak kadar hasta ve yaşlı olan kişiler
 • Hac ibadetinin rükünlerini yerine getiremeyecek kadar hasta ve yaşlı olan kimseler
 • Yurt dışına giriş çıkışları yasaklanmış olan kişiler ve hapis bulunanlar
 • İddet bekleyen kadınlar

Yukarıdaki kişiler özürlerinden dolayı hac ibadetini yapmakla yükümlü değillerdir. Ancak gerekli şartları sağladıklarında hacca gitmeleri gerekir.

 

Hacca Gidecek Kişilerin Ekonomik Durumları

 

Hacca gitmek isteyen kimselerin ekonomik durumlarının nasıl olacağı konusunda akıllara çeşitli sorular takılmaktadır. Buna göre Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teâlâ kullarından gücü yetenlerin haccetmesini istemiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ise bir hadisi şerifinde gücü yetme kısmını ‘’azık ve binit’’ olarak açıklamıştır. Bu durumda hacca gitmek için o anda yeterli parası olmayıp borç alabilen kimseler daha sonra ödeyecek güce sahiplerse bu parayla hacca gidebilirler.

 

Kaynaklar

 

(1)Al-i İmran Suresi, 97

(2)Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Bilgilendirme Platformu

(3)Diyanet İlmihali

(4)Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir