İslami Bilgiler

Güzel Ahlak ( Terbiye ) Nedir ?

İslamiyet güzel terbiye ile ahlaklanmayı, nefsi fena huylardan temizlemeyi, iyi huylu olmayı, her cehetten iffeti ve hayayı emreder. Bu detayları ve yolları öğreten ilme “Tasavvuf” denir. Gövde sağlığına ilişik detayları tıp bilimsel öğrettiği şeklinde kalbin, ruhun fena huylardan kurtulmasını da tasavvuf bilimsel öğretir. Kalp hastalığının alemetleri olan fena işlerden uzaklaştırıp Tanrı rızası için güzel iş ve yakarma yapmayı sağlar. İslamiyet ilkin ilim öğrenmeyi sonrasında öğrendiklerine uygun iş ve yakarma yapılmasını ve tüm bunlarında Tanrı rızası için olmasını. Özetlemek gerekirse ilim,amel ve ihlası emretmektedir. İnsanın Manen yükselmesi dünya ve ahiret saadetine ulaşması bir tayyerenin uçmasına benzetilirse inanç ile yakarma bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi şu demek oluyor ki benzinidir. Maksada ulaşmak için tayyare elde edilir. Doğrusu inanç ve yakarma kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet doğrusu tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Tasavufun iki gayesi vardır. Birincisi imanın vicdanileşmesi şu demek oluyor ki kalbe yerleşmesi ve kuşku getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akıl ile kanıt ve isbatla kuvvetlendirilen inanç bu şekilde sağlam olmaz. Allah’u Teala, Kur’an-ı Kerim ‘ de “Raad suresi 28”. ayeti kerimesinde mealen buyurdu ki : Kalplere imanın sinmesi yerleşmesi sadece ve yanlız zikr ile olur. Zikr her işte ve her harekette Rabbimizi anımsamak, onun rızasına uygun iş yapmak anlamına gelir. Tasavvufun ikinci gayesi fıkıh bilimsel ile bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve nefsi emmareden doğan tembellikler ve sıkıntılardan kurtulmasıdır. İbadetlerin kolayca isteyerek yapılması ve günah olan işlerden de nefret ederek uzaklaşılması, sadece tasavvuf ilmini kavrayıp bu yolda ilerlemekle mümkündür. Tasavvufa sarılmak her insanın bilmediklerini görmek gaybden haber etmek, ruhlar, nurlar ve kıymetli rüyalar görmek için deildir. Tasavvuf ile ele geçen marifetlere, bilgilere ve hallere kavuşmak için ilkin imanı düzeltmek islamiyetin buyruk ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve yakarma yapmak lazımdır. Aslına bakarsan bu üçünü yapmadıkça kalbin tasviyesi fena huylardan temizlenmesi nefsin teskiyesi terbiye edilmesi mümkün deildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir