Sureler

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfasında yer alan ve bütün Kur’an-ı Kerim’i kapsaması ile bilinen suresidir. Mekke’de nazil olan bu sure 7 ayetten oluşur. Nüzul sırası 5 olan bu sure diğer sureler içerisinde ilk olarak tamamı inmiş olan suredir. el-Seb’u’l-Mesânî, el-Esâs, Ümmü’l-Kitâp, el-Vafiye, el-Kâfiye, eş-Şifa, es-Salat, es-Süâl, eş-Şükür, ed-Dua gibi isimleri vardır. Fatiha Suresi oldukça faziletli ve büyük bir suredir. Bununla ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.)’den bizlere kadar ulaşan bir hadisi şerifte şöyle buyurulur: ‘’ Cibril (a.s.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yanında otururken yukarıdan kapı sesine benzeyen bir ses işitti. Başını hafifçe göğe doğru kaldırdı. Cibril (a.s.) dedi ki: “İşte gökten bir kapı açıldı, şimdiye kadar böyle bir kapı hiç açılmamıştı.” derken oradan bir melek iniverdi. Cibril (a.s.) tekrar konuştu: “İşte arza bir melek iniverdi, şimdiye kadar bu melek asla inmemişti.” Melek selam etti ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’e : “Sana verilen iki nuru müjdeleyeceğim. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların birisi Fatihâ Sûresi, diğeri ise Bakara Sûresi’nin son kısmıdır. Onlardan okuduğun her harfe karşılık sana mutlaka büyük sevap verilecektir.’’ (1) Fatiha Kur’an-ı Kerim’in bir özeti mahiyetindedir ve mükafatı da Allah katında çok büyüktür.

 

 

Fatiha Suresi ve Anlamı

 

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

 

Anlamı:

 

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

 

Fatiha Suresi’nin Faziletleri

 

  1. Fatiha Suresi okumak hem dua etmek hem de Allahu Teâlâ tarafından övülmek anlamına gelir. Okuyan kişi övüldüğü gibi dua etmiş gibi ayrıca bir sevap daha kazanır.
  2. Fatiha suresi okumayı adet edinen kişiye cehennem kapıları kapanır. Cennet kapıları açılır.
  3. Farz namazlarda okunan her Fatiha için bir sevap ve bir dua hakkı vardır. Bu nedenle namazlarda okunan Fatiha sureleri kadar dua kabul edilir. Namazlardan sonra 20 kere Fatiha suresi okumak rızkı genişletir ve kalbi nurlandırır.
  4. 41 tane Fatiha suresi okumak hastanın şifa bulmasını sağlar.
  5. Namazlardan sonra ve gün içinde bol bol Fatiha suresi okumak büyük hayır kapılarını açar ve duaların kabul olmasını sağlar.
  6. Fatiha Suresi okuyan kişi musibetlerden kurtulur, çevresi tarafından sevilir, itibar görür.
  7. Fatiha Suresi bir kaba yazılıp yazılar silinene kadar su bekletilir ve sonra içilirse zekâ açılır ve başarılı olunur.
  8. Büyüye maruz kaldığını düşünen kişiler okursa korunur. Tembellikten korunmak içinde Fatiha Suresi okunmalıdır.
  9. Ruhi bunalımda olanlar için Fatiha Suresi bir şifadır. Bol bol okunmalıdır.

 

Kaynaklar

(1)Müslim, Nesai

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir