Abdest

Dövme Yaptırmak, Abdeste veya Gusle Engel midir?

Dövme; her hangi bir şeklin, desenin, motifin, resmin, tablonun özel iğneler ile vücut derisi altına işlenmesi durumudur. Dinimize ve inancımıza göre; Allah cc. Yaratmış olduğu vücudun; şeklini ve özelliğini  beğenmemek, vücudun doğal halini bozmak veya farklılaştırmak Allah’ın yarattığı fıtratı beğenmemek manasına gelir. Bu nedenle dövme yaptırmak veya vücudun her hangi bir yerinde doğasına aykırı piercing vb. şeyler takmak caiz değildir ve haram kabul edilir.

Peygamber efendimiz ( sav ), bu konuda şöyle buyurmuşlardır: ‘’ İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lanet etsin’’ şeklinde buyurmuştur. Ebı Cuheyfe ( R.A. ) peygamber efendimizin sohbet sırasında bu konuda , ‘’ kan mukabilinde alınan bedelden, köpek bedelinden, fuhuş kazancından ümmetini men etti. Dövme yapanı, yaptıranı, faiz yiyeni, faiz verdireni, lanetledi.’’ şeklinde aktarmıştır.

 

Abdeste ve gusle engel midir, dövmesi olanların aldıkları abdest caiz midir ?

 

Dinimizce haram kılınmış olan dövme; özel iğneler ile deri altına işlenmektedir.  Abdest ve gusle abdesti ise deri üzerinde kalan alanın temiz olması veya temizlenmesi farz kılınmıştır. Bu nedenle dövmesi olan bir kişi için abdest almasına veya gusle abdesti almasına mani değildir. Dövme için özel hazırlanan karışım sıvısı içinde dinimize göre yasaklanmış veya haram kılınmış bir sıvı olması durumunda ise dövmeli kişinin abdest almasına engel teşkil eder.

Yapıştırma tekniği ile yaptırılan dövmeler ise; suyun deriye temas etmesine engel oldukları için abdest alınmasına engel teşkil eder. Yaptırılan dövmenin şeklide veya içeriği de alınan abdestin mekruh olmasına sebep olur. Açık, hoş olmayan veya dinimize göre yasaklanmış olan resim, şekil veya desen ( haç işareti, çıplaklık içeren resimler vb. )gibi dövmeleri olanların alacağı abdest mekruh sayıldığı din alimlerince dile getirilmiştir.

Geçici bir heves ile dövme yaptırmayı düşünenler dinimize göre yasak olduğunu hatırlamalı ve dikkat etmeliler. Peygamber efendimiz ( sav )vücut üzerinde değişiklik yapacak olanlar için:’’ Dövme yapan ve yaptıranlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere, bu şekilde Allah cc. Yarattığı şekli değiştirenlere Allah cc. Lanet etmiştir’’ şeklinde buyurarak dövmenin haram olduğunu ve yaptırılmaması gerektiğini belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir