İslamda Aile

Dinimizde Gelinin Kaynanasına Bakması

Dinimize göre bir evladın, anne ve babasına bakması, onları ziyaret edip gönüllerini alması, onların ihtiyaçlarını gidererek ihtiyaç duyulduğunda yanlarında olması evlatlık görevlerindendir. Bir evlat anne, babası, kardeşi ve atalarına bakması dinimize göre farz zorunlu olarak yapılması gereken görevlerden biridir. Bu konuda Allah cc.: ‘’  rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi , ana – babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of! Bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle ’’ şeklinde buyurarak anne ve babalarınıza nasıl davranmanız gerektiğine açıklık getirmiştir.

Hal böyle iken bir gelinin kayın validesine bakması ile ilgili olarak dinimizce farz kılınmadığı  gibi bu durumu belirten bir ayet veya hadiste bulunmamaktadır. Yani bir gelin kayın validesine bakmamakla haram  ve günah işlemiş olmaz. Dinimizce yapılması zorunlu koşulmamış olsa da yine dinimize göre bir hanımın kocasına karşı olan görevlerinden birisi de kocasının annesine, babasına, ailesine iyi davranmak ve onların gönüllerini hoş tutarak kocasını mutlu etmektir.

Gelinlerin kaynanalarına bakma zorunluluğu bulunmaz iken kocasını mutlu etmek için iyi davranması ve gerektiğinde her konuda yardımcı olması gerekir. Evlendikten sonra akrabanız olan kocanızın annesi ve babası, hem akraba oldukları için hem de sizden büyük oldukları için iyi davranmanız gereken kişilerdir. Bu konuda hadisi şerif; ‘’ Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin ” şeklindedir.

Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Bir gelinin kayın validesine bakması dinimize göre farz değildir, sünnet değildir yani zorunlu değildir. Ancak kocasının mutlu olması, aile huzurunun gerçekleşmesi,  dinimiz gereği akrabaları ziyaret etmek ve onların gönüllerini almak, büyüklerimize merhamet etmemiz gerektiğinden bir gelinin kayın validesine bakması gereklidir. Bu durum empati yaparak düşünülmelidir. Gelinin kendi annesinin bakıma ihtiyacı olması durumunda kocasının bu duruma yaklaşımı, gelinin kayın validesine yaklaşımına göre olacaktır. Bu nedenle gelin, kayın validesine bakma durumunu iyi değerlendirmelidir.

Bu konuda peygamber efendimiz ( sav ) bir hadisinde: “ Ümmetimin ihtiyarlarına hürmet eden bana hürmet etmiştir.”  Diye buyurarak yaşlılara bakmanın çok hayırlı bir davranış olduğunu söylemiştir. Gelin kocasının annesini veya babasını sadece eş olarak değil allahın yaşlı kulları ve yaşlı akrabalar olarak da görmelidir.  Kocanın anne ve babası da yaşlı oldukları için onlara bakmak çok hayırlı bir davranış olacaktır. Peygamber efendimiz anne ve baba bakımı ile ilgili olarak: ‘’ olnara verilen sadakadan hem sadaka hem de sıla – i rahim sevabı alınır’’ demiştir. Sıla-i rahim enne ve babalara dinimize göre iyi bakılmasıdır.

Buradan çıkarılacak olan sonuç; bir gelin dinimize göre kocasının anne ve babasına bakmak zorunda değildir fakat hem kocasına karşı olan sorumlulukları gereği kocasını mutlu etmek için hem de dinimizde yer alan sıla-i rahim öneminden dolayı kocasının anne ve babasına bakmakla yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir