Dualar

Dilek Duası

Her insanın içinden geçen, gerçek olmasını istediği duaları vardır. Kimisi huzurlu bir yuva dilerken kimisi de ev, araba gibi şeyler isteyebilir. Bazen aile içi huzur bazen hastalıklara şifa ya da akla gelebilecek her türlü duruma karşı kullar dilek duasında bulunabilir. Dilek duaları diğer dualar gibi belli bir konu üzerine değil dileğin gerçekleşmesi üzerine edilecek dualardandır. Dilek duası yapılmadan önce bu duayı güçlendirecek ve Allah’ın rızasını kazanmayı sağlayacak bazı ibadetlerinde yerine getirilmesi gerekir. Dilek duasından önce bir fakire sadaka vermek, bir gün oruç tutmak, nafile namaz kılmak gibi ibadetler dilek dualarını daha da güçlü hale getirecektir.

 

Her Türlü Dilek İçin Okunabilecek Dualar

  • Bir kimse Yusuf Suresi’ni temiz bir kâğıdın üzerine yazar ve içilecek bir suyun içerisine atarda bu sudan içerse hangi dilekle içmişse o kabul olur. (1) Yağmur yağarken Tekvir Suresi okunur ve dilek için dua edilirse Allahu Teâlâ’nın izni ile kabul olur. (2)
  • Bir kimse dileğinin yerine gelmesi için elinden geleni yapmışsa ve o dileğinin kabul olmasını istiyorsa Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen şu duayı okuyabilir:

‘’La ilahe illallahul halimul kerim. Sübhanellahil rabbil arşil azim. Elhamdülillahil rabbil alemin. Es’elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiratike vel ğanimetü min külli birrin ves selamete min külli ismin la teda li zenben illa ğafertehu ve la hemmen illa ferrectehu ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhamer rahimiyn.’’

 

Anlamı:

 

Halim, kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu Arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri talep ediyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiç bit sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey rahim olan bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim! (3)

 

Bir Dileğin Kabul Olması İçin :

  • Cumartesi 1,
  • Pazar 3,
  • Pazartesi 5
  • Salı 7,
  • Çarşamba 7,
  • Perşembe 7,
  • Cuma günü de sala vaktinden önce 11 Fetih suresi okursa ne dileği varsa kabul olunur. (4)

Kaynaklar

 

(1)Kur’an-ı Kerim’in Havas ve Esrarı, İmam Yafii

(2)Kur’an-ı Kerim’in Havas ve Esrarı, İmam Yafii

(3)Tirmizi, Salat- İbn Mace, İkamet

(4)Gizli İlimler Hazinesi, Mustafa İloğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir