Mübarek Geceler

Cuma Gecesinin Faziletleri

Cuma günü hem Allahu Teâlâ katında hem de kullar katında en faziletli gündür. Kur’an-ı Kerim’de ‘’Ey iman edenler! Cuma günü namaz için sizlere çağrı yapılığı vakit hemen Allah’ı zikretmek içi koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.’’(1) buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeye göre Cuma günü kullar için hayırlı bir zamandır ve Cuma günü Allahu Teâlâ’ya yönelerek ibadet edilmesi gerekir. Ayrıca Cenabı Hak Zümer Suresi 8.ayette sıkıntılı bir anda kendisine dua edip daha sonra kendisine nimet verildiğinde Allah’a şirk koşanları örnek göstermektedir. Ardından da ‘’ Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür?) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.’’(2) diyerek kulların arasındaki farklı ortaya koymaktadır. Bu ayeti kerimenin anlamına göre geceleri yapılan ibadetlerin kulların farklı olmasındaki yeri büyüktür. Bu nedenle Cuma günü ibadet yapan kullardan farklı olarak Cuma gecesi de ibadetle meşgul olan kulların dünya ve ahiret hayatı da farklı olacaktır.

 

Cuma Gecesinin Faziletleri

 • Allah katında en mübarek gün Cuma’dır. Cuma günü yapılan ibadetler için diğer günlerden daha fazla sevap yazılır.
 • Cuma günleri bir vakit vardır. Bu vakitte dua kapısı açıktır ve edilen dualar kabul edilir. Âlimlere göre bu vakit yakalandığında istenen her şeyi Allahu Teâlâ fazlı ve keremi ile kabul buyurur.
 • Cuma müminler için bayram günüdür. Bu günde kılınan namazların sevabı bin rekâttan daha efdaldir.
 • Cuma günü kabir ziyareti yapmak günahların af olmasını sağlar.
 • Cuma namazı kılmak iki Cuma arasında işlenen günahlara kefarettir.
 • Cuma günü gusül abdesti alan kişilerin günahları su ile birlikte dökülür.
 • Oruç tutanın ahiret gününde oruç sevabı büyük olur.
 • Cuma günü tövbe istiğfar duası yapanın geçmiş günahları silinir ve Allahu Teâlâ bu kişiyi doğruya iyiye yönlendirir.
 • Cuma günü salavat getirenin yüzü nurlanır.
 • Cuma günü bereket günüdür. Bu günde ev için ve ya dükkân için bereket duası yapılabilir.
 • Bir isteği olan Cuma günü Yasin suresi okuyarak dileğini söylediğinde Allahu Teâlâ dileğini kabul edecektir.
 • Cuma günü namaza giden kişinin attığı her adım için bir sevap vardır.
 • Cuma namazı için camiye gitmek kulların hem manevi değerleri hem de toplum değerleri açısından güçlü olmalarını sağlar.

Cuma Gecesi Neler Yapılabilir?

 

Cuma günü içerisinde yapılabilecek olan ibadetler Cuma gecesi de yapılabilir. Allahu Teâlâ’nın rızası için nafile namazlar kılınabilir, Kur’an-ı Kerim okunabilir, zikir çekilebilir ve bin yıllık ibadete karşılık gelen bir saatlik tefekkür yapılabilir. Cuma gecesi bol bol dua edilebilir. Ayrıca âlimlerin Cuma gecesi yapılabilecek ibadetleri ve kişinin alacağı mükâfatları şu şekilde sıralandırmıştır:

 • Cuma günü ve gecesinde bol bol sevap işlenmeye çalışılmalıdır. Bu günde ve gecede yapılan sevaplar en kıymetli sevaplar olarak yazılır.
 • Cuma gecesi namaz kılan kişiye Cuma günü dışında bin rekât namaz kılmış kadar sevap verilir.
 • Cuma gecesi Duhan Suresi okuyan bir mümine cennet içerisinde bir köşk ihsan edilir.
 • Cuma gecesi geldiğinde Kehf Suresi okuyan bir müminin iki Cuma arasındaki günahları affedilir ve kıyamet günü boyu yerden göğe kadar uzanan bir nur ile aydınlanmış şekilde gezer.
 • Cuma gecesi 2 rekât namaz kılan kişi Hz. Peygamber (s.a.v.)’i rüyasında görür.
 • Cuma gecesinde Yasin Suresi okuyan kişinin günahları affedilir.
 • Cuma gecesi salavat çekenin günahları affolunur ve her salavatı için ayrı ayrı sevaplar yazılır.
 • Cuma gecesinde tövbe istiğfar eden kişinin günahları af olacağı gibi Allahu Teâlâ bu kişiyi kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır.
 • Cuma gününde bir vakit vardır ve bu vakitte edilecek olan dualar kabul olur. Cuma gecesi de bu vakitler içerisindedir ve Allahu Teâlâ bu vakitlerden birinde de edilen duayı kabul buyurabilir.
 • Cuma gecesini değerlendiren kişinin yüzü nurlanır ve evinin bereketi artar. Günü de bereketli olur.

Kaynaklar

 

(1)Cuma Suresi, 9

(2)Zümer Suresi, 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir