Cinler ve Şeytan

Cinlerin Özellikleri

Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde geçen ancak insanların gözleri ile göremediği canlılardan olan cinler, irade sahibi yaratıklardır. Kelime anlamı olarak gizli olan, örtülü şey manalarına gelen cin kelimesinin İslam dinindeki anlamı ise insan gözü ile görülemeyen, ateşten yaratılmış olan, irade sahibi olan ve ilahi emirlere muhatap olan yaratıklardır. Arapçada ‘’ins’’ kelimesi ile açıklanan cin kelimesi Kur’an-ı Kerim’de örtmek, çevik hareketli olan bir yılan gibi anlamlarda kullanılmıştır. Cinlerle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de Cin Suresi bulunmaktadır ve baştan sona cinlerden bahsetmektedir. 200 yerde cinler hakkında bilgiler veren Kur’an’a göre cinler insanlardan çok önce yaratılmış olan yaratıklardır.

 

Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cinlerin görünemeyen varlıklar olması nedeniyle çoğu insan bu yaratıklardan korkarlar ancak cinler korkulacak canlılar değillerdir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ‘’Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.’’(1), “Cin’i de yalın bir ateşten yarattı.’’(2) ayetlerinde verilen bilgiye göre cinler dumanı olmayan ateşten yaratılmışlardır. Bu özellikleri itibariyle meleklerden ayrılırlar. Cinlerde Allah tarafından yaratılmış herhangi bir güçleri olmayan kullardandır.

‘’Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!’’(3) bu ayeti kerimeye göre insanlar gibi cinlerde sorguya çekilecek olan varlıklardır. Sorguya çekilecek olmalarından dolayı cinlerde günah işleyebilen irade sahibi varlıklar olmaktadırlar. Günah işleyebilme özellikleri olduğundan dolayı cinlerin de kâfirleri ve mü’minleri olur. Kur’an-ı Kerim’de bulunmayan ancak çeşitli rivayetlerle bize ulaşan bilgilere göre cinler insanlardan daha uzun yaşamaktadırlar. İnce cisimli varlıklar olmasından dolayı görülmeyen cinler Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Süleyman kıssasına (4) göre insanlar tarafından yönetilebilen yaratıklardandır. Yine Hz. Süleyman ve cinlerle alakalı olan ayetlere bakıldığında cinlerin çok hızlı yaratıklar oldukları görülür.

Cinler insanlarla iletişim kurabilirler. Ancak iyi işlerde birleşen ve insanlara ve cinlere kötülük yapmak adına birleşmeyen cinler ve insanlardan dolayı bir sıkıntı yoktur. Kısmet açmak, karı kocayı ayırmak, kötülük için bir yerden bir yere haber taşımak cinler ve insanlar açısından tehlikeli ve günahtır. Cinlerin maneviyatı güçlü olan ve insanlarla kötülük üzere birleşmeyenleri de bulunur. Amaçlar bu konuda oldukça önemli olmaktadır.

Cinlerde insanlar gibi gaybı bilmeyen varlıklardır. Ancak cinlerden alınan haberler ise cinlerin hızlı hareket etmelerinden ve semada gezebiliyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Cinler insanların günlerce gidecekleri yolu saniyeler içinde giderek olanları kısa sürede haber verebilirler. Ayrıca sema üzerinde kulların durumlarını birbirlerine haber veren ve dua eden melekleri dinleyerek kullar hakkında bilgi alabilirler. Bütün bu durumlar cinlerin kesinlikle gaybı bilmediğini, gaybı yalnızca Allahu Teâlâ’nın bildiğini açıklar. Kötü cinlerin sadece insanların boşluklarından yararlanarak gelecekten haber verdiklerini yalanını uydurdukları Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”(5) Ayrıca ‘’Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki,
eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.’’(6) ayetinde de cinlerin insanlar gibi olmadıklarını ve gaybı bilmedikleri gibi olan bazı olayları da bilmediklerini açıklamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir