Dualar

Cenaze Duası

Ölen kişi erkekse edilecek dua:

 

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman. Ve hussa hazel meyyite birravhi verraahati velmağfirati verridvaan.Allahümme in kane muhsinen fezid fii ihsanih. Ve in kane müsiien fetecavez anhü veleggıhil emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

 

Ölen kişi kadınsa edilecek dua:

 

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman. Ve hussa hazihil meyyitete birravhi verraahati velmağfirati verridvaan.Allahümme in kanet muhsineten fezid fii ihsaniha. Ve in kanet müsiieten fetecavez anha veleggıhal emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

 

Ölen kişi kız çocuksa edilecek dua:

 

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman. Allahümmecalha lena ferataa.Allahümmecalha lena ecravvezühra.Allahümmecalha lena şaafiammüşeffeah.

 

Ölen kişi erkek çocuksa edilecek dua:

 

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman. Allahümmecalhü lena ferataa. Allahümmecalhü lena ecravvezühra.Allahümmecalhü lena şaafiammüşeffeaa.

  • Cenaze duası bilinmiyorsa Fatiha Suresi, Rabbena Atina Duası ya da Kunut Duaları okunabilir.
  • Eller kaldırılmadan son kez Tekbir alınır ve önce sağa sonra da sola olmak ‘’Esselamu aleykum ve rahmetullah’’ diyerek selam verilir ve cenaze namazı bitirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir