İslamda Aile

Boşanan Eşler Tekrar Evlenebilir Mi?

İslam dininde boşanma helal olan haklardan biridir. Ancak dinimiz mümkün olduğunca boşanmamaya ve aileyi bir arada tutarak güzel bir geçim sağlamaya yönelmemizi tavsiye etmektedir. İslam’da talak boşanma anlamına gelmektedir. Talak çeşitleri ise 2 tanedir.

  1. Ric’i Talak
  2. Ba’in Talak

 

Ric’i Talak İle Evlenme

 

Erkeğin bir kereliğine karısına ‘’Seni boşuyorum.’’ demesidir. Ric’i talak ile boşanan kadın iddet süresini beklerken başka bir eve gönderilmez ve yine kocasının evinde kalır. İddet süresi içerisinde –ki bu kadının 3 hayız ve 3 temizlik dönemi geçirmesi demektir- erkek karısından boşanmaktan vazgeçerse ric’i talak düşmüş olur. Bu talağın düşmesi için erkeğin karısını okşaması, eşini öpmesi, cinsi münasebette bulunması yeterlidir. Tekrar evlenme gereği yoktur. Çünkü ilk talak kendiliğinden düşmüş olur.

Eğer erkek karısını bir kere boşar ve iddet süresi dolduğu halde geri dönmezse boşanmış olurlar ve tekrar evlenmeleri gerekir. Aynı durum ikinci kez tekrarlandığında da evlenebilirler. Ancak erkek karısını 3. kez boşarda iddet süresini de doldurursa tekrar evlenemezler. Tekrar evlenmeleri için hülle yani kadının başka biri ile evlenip boşanması ve tekrar ilk kocasına dönmesi gerekir. Hülle Kur’an-ı Kerim’de helalleştirme anlamında kullanılmıştır ve Bakara Suresi 230. ayeti kerimede hüllenin geçerliliği bildirilmiştir.

 

Ba’in Talak İle Evlenme

 

Ba’in talak ile boşanma 3 farklı şekilde olmaktadır. Ric’i talaktan farkı ise geri dönüşünün şartlara bağlı olmasıdır.

  1. Eğer erkek ric’i talak ile karısını bir kere boşamışsa ve iddet süresi geçtiği halde karısına dönmemişse ba’in talak gerçekleşmiş olur. Tekrar karısına dönmesi için yeniden nikâh akdinin yapılması ve yeniden mehir vermesi gerekir.
  2. Eğer ric’i talak 3. kez de tekrarlanır ve iddet süresi de dolarsa ve erkek dönmezse ba’in talak olur. Ric’i talak ba’in talağa dönerek hülle gerektirir. Hüllenin olmasından sonra kadın hülleden boşanıp iddet bekler ve ilk eşi ile tekrar nikâh akdi yapar ve mehir ister.
  3. Kadının isteği ile boşanmak için erkeğe bedel verilmiş olsa ve erkek yeniden bu kadın ile evlenmek istese yeni bir nikâh akdi yapması ve yeniden mehir istemesi gerekir.

Boşanan eşlerin tekrar evlenmesi konusu ba’in talak ile ilgilidir. Ric’i talak da eşe nikahsız dönme hakkı vardır.

 

Kaynaklar

 

(1)Fıkhu’s- Sünne

(2)Mecelle

(3)Diyanet İlmihali

(4)Hamdi Döndüren, Delilleriyle Kadın ve Aile İlmihali

(5)Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir