Hac - Umre

Borçlanarak Hacca Gitmek Doğru mudur

Bir müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sıhhat ve servet yönünden haccetme imkânına haiz, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş olması gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438).
Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına haiz olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Sadece, borçlanarak hacca gitmeleri hâlinde, hac ibadeti kabul edilmiş sayılır ve kendilerinde hac sorumluluğu da kalmamış kabul edilir.
Öteki taraftan, haccın farz olması için lüzumlu şartları taşımış olduğu hâlde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç almış olduğu takdirde bunu ondan sonra ödeme gücüne haiz olan kişilerin, bu görevi bir an ilkin ifa etmeleri için, borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir