Hac - Umre

Borçla ve ya Taksitle Umreye Gidilir Mi?

Umre ibadeti kutsal sayılan Harem bölgesindeki Kâbe’ye çeşitli zamanlarda giderek gerekli rükünleri yerine getirmektir. Umre ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de ‘’Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.’’ (1)buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeye göre umre yapmak kullar için gerekli ibadetlerden biridir ve gücü yeten kişilerin mutlaka önce hac olmak üzere umrede yapmaları gerekir. Hac için belirlenen zamanların dışında yine Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla yapılan umre ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir.” (2)

Umre yapmak için günümüzde pek çok şirket tarafından turlar düzenlenmektedir ve hac ibadeti için sıra bekleyen yüzlerce kişi umreye yönelmiş durumdadır. Umrenin küçük hac olarak adlandırılmasından dolayı hac sırası beklerken umreye gidenler için akıllara takılan sorulardan biri de borçla ve taksitle umreye gidilip gidilemeyeceği olmaktadır. Umreye ve ya hacca gitmek için yaşın geciktirilmemesi gerekir. Bunun içinde imkân bulan kişilerin mutlaka hac veya umre vazifesini ifa etmesi gerekir.

Hacca ve ya umreye gidecek olan kişilerin eğer o anda ellerinde birikimleri yoksa ve bu ibadetleri gerçekleştirmek istiyorlarsa borçlanarak ibadetlerini yerine getirebilirler. Ancak borçlanırken hac ve umre dönüşünde borcu ödeyecek güce sahip olmaları da gerekmektedir. Özellikle hac mevsiminde elde paranın olmayışı ve hac ibadeti için sıranın beklenmesi borç almayı mecbur kılabilir. Umre ibadeti içinde borç alınarak gidilebilmektedir.

Taksitle umre ibadeti yapmak borç alınarak umre ibadeti yapmak gibidir. Genellikle kredi kartına taksitle ya da bazı umre turu düzenleyen acentaların taksitli umre turları olabilmektedir. Ancak kredi kartı ile umre ücreti taksitlere ayrılacaksa mutlaka faizsiz bir şekilde günü gününe ödenmelidir. Eğer kredi kartı ödemeleri gecikir de faiz durumu ortaya çıkarsa bu şekilde umreye de hacca da gitmek doğru olmaz. Ödeyebileceğini düşünen kişilerin ve borçlarını aksatmayacak olan kişilerin kredi kartına taksit yaptırarak umre ve hac görevini yerine getirmesi daha doğrudur.

 

Kaynaklar

 

(1) Bakara Suresi, 196

(2)Nesai, Darimi, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel

(3)Diyanet Bilgi Platf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir