Allah

Ayetlerle Yüce Yaratıcımızı Tanıyalım

O geleceğinde asla kuşku olmayan günde kendilerini bir araya topladığımız ve asla hiç kimseye haksızlık edilmeden her insana ne kazandıysa tamamen ödendiği zaman halleri iyi mi olacaktır? (AL-İ İMRAN/25)
Dönüşünüz hep O’nadır. Rabbimizin vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O’dur. Sonrasında inanç edip salih amel işleyenleri hak ettikleri seviyede mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan gene O’dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acınılacak bir eziyet vardır. (YUNUS/4)
Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten nüfuz edininve savaş için atlar bulun ki, Allah’ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı, ek olarak Rabbimizin bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. (ENFAL/60)
Bir insan fenalık işler, veya nefsine zulmeder, sonrasında da Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Rabbini bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. (NİSA/110)
Kendi katından aşama aşama rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyleki ya, O oldukca bağışlayıcı, oldukca acıma edicidir. (NİSA/96)
Ek olarak senden iyilikten ilkin derhal kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha ilkin onlara örnek olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve hakikaten Rabbin, zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla birlikte Rabbinin azabı da cidden oldukca çetindir. (RA’D/6)
Sen sadece Kur’ân’a doğal olarak olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve oldukça şerefli bir mükafatla müjdele. (YASİN/11)
“Sadece, kim haksızlık yapar, sonrasında yapmış olduğu kötülüğü iyiliğe çevirirse, bilsin ki ben (ona karşı da) oldukça bağışlayıcıyım, oldukça şevkatliyim.” (NEML/11)
Rabbiniz aklınızdan geçen herşeyi fazlaca iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız normal olarak Yüce yaratan oldukça bağışlayıcıdır. (İSRA/25)
Gene insanlardan kimi de vardır ki, Allah’ın rızasına ermek için kendini feda eder. Yüce yaratan ise kullarına oldukça merhametlidir. (BAKARA/207)
Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyleki bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapmış olup onları pâk eylesin. Asla şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi Sensin.(BAKARA/129)
Size bunca deliller ulaştıktan sonra gene kayarsanız, iyi bilin ki, Rabbiniz fazlaca güçlüdür, yargı ve hikmet sahibidir. (BAKARA/209)
İşte (İsa hakkında söylenen) gerçek kıssa budur. Yüce yaratıcımızdan başka hiçbir tanrı yoktur. Muhakkak ki Allah oldukça güçlüdür ve hikmet sahibidir. (AL-İ İMRAN/62)
Kim bir fenalık işlerse, kendi nefsine fenalık etmiş olur. Allah’u Teala her şeyi hakkıyle bilendir, hikmet sahibidir. (NİSA/111)
Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah’u Teala o şekilde hükmeder ki, O’nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O fazlaca süratli hesap görür. (RA’D/41)
De ki: “Ben Allah’u Teala’dan apaçık bir kanıta dayanmaktayım, siz ise onu yalanladınız. O acele gelmesini istediğiniz azab benim elimde değildir, yargı sadece Yüce Yaratan’a aittir, gerçeği O anlatır ve O, hakkı bâtıldan ayıranlardan en faziletlisidir”.(EN’AM/57)
Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir cemiyet için Rabbimizden daha güzel yargı veren kim olabilir? (MAİDE/50)
Rabbimiz kullarına fazlaca lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. O fazlaca kuvvetlidir, fazlaca güçlüdür. (ŞURA/19)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir