Ayetel Kursi

Ayet-el Kürsi’nin Önemi

İslam dininin temelini oluşturan tevhid akidesini en sağlam şekilde işleyerek Ayet’ül Kürsi olarak adlandırılan bu ayet Bakara Suresi’nde geçmektedir. 255. ayet olan Ayet’el Kürsi’nin ne zaman indiği hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bakara Suresi Medine’de inmiştir bu nedenle Ayet’el Kürsi de Medine’de inmiştir görüşü yaygındır. Ancak konusu itibariyle Ayet’el Kürsi Mekke döneminde inen ayetlerle benzerlik göstermektedir.

 

Ayet’el Kürsi Adını Nereden Aldı?

Ayet’el Kürsi adını 255. ayette geçen ‘’vesi’a kürsiyyuhü’s semavati vel ard’’ (O’nun Allah’ın kürsüsü gökleri ve yerleri kapsar, içine alır.) bölümünden almaktadır. Kur’an-ı Kerim’in şahı olarak da bilinen bu ayet bir gece vakti nazil olmuştur. Peygamberimiz nazil olan bu ayeti vahiy kâtibi olan Zeyd bin Sabit’e yazdırarak kayıt altına almıştır. Taht, koltuk gibi anlamların yanında manevi anlamda güç, kuvvet, saltanat gibi manalara da gelen ‘’Kürsi’’ Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde tam anlamıyla açıklanmamıştır. Kimi âlimler göğü ve yeri kaplayan bir cisim gibi yorum yaparken kimisi de Kürsi kelimesini arş ve her yeri kaplayan anlamında maddeleştirmiştir. Bunların yerine Kürsi kelimesine Allah’ın ilmi, Allah’ın gücü kuvveti olarak yorum yapan âlimlerde olmuştur.

 

Ayet’el Kürsi’nin Konusu

Ayet’el Kürsi konu olarak tevhid düşüncesini anlatır. Allahu Teâlâ’nın mahiyetinden haber verdiği gibi Allah’a ait olan en güzel isimlerin geçmesinden dolayı da büyük bir öneme sahiptir. Allahu Teâlâ’yı kullara tanıtan ve Allahu Teâlâ hakkında eskiden ortaya çıkmış yanlış görüşleri yok ederek insanlarda sağlam bir tevhid akidesi oluşturmak için inmiş olan ayetlerin en güçlüsüdür. Kâinat üzerindeki tek güç ve söz sahibi olanın Allah olduğunu vurgulayan ayet olarak görülen Ayet’el Kürsi gökler ile yerin ve içindekilerin her birinin tek sahibinin Allah olduğunu vurgular.

Peygamberimiz bir hadisi şerifte ‘’Ayet’el Kürsi Kur’an-ı Kerim ayetlerinin şahıdır.’’(1) Şeklinde buyurmuştur. Buradan da anladığımız kadarıyla Ayet’el Kürsi anlayarak okunduğunda kullar için büyük bir sevap kaynağı ve imanı güçlendiren bir ayet olmaktadır. Faziletleri açısından geniş bir umman kadar etkisi olan Ayet’el Kürsi kulları koruyan bir zırh kadar güçlüdür. Bol bol okunması ve ihlaslı bir şekilde düşünülmesi gereken hakikatleri barındıran bu ayet indiği günden bu yana başta Peygamberimiz (s.a.v.) olmak üzere bütün büyük âlimler tarafından dua niyetiyle okunup ezberlenmesi tavsiye edilmiştir.

Kaynaklar

(1)Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir