Ayetel Kursi

Ayet-el Kürsinin İnişi

Ayet-el Kürsi ayetlerin şahıdır. Konusunda tevhid akidesini işleyerek diğer ayetlerden üstün olduğunu vurgulayan Ayet-el Kürsi aslında İslam dininin temel düşüncesini vermesi ile de oldukça önemlidir. İçerisinde Allahu Teâlâ’nın isimlerinin geçmesi ve tevhid düşüncesini güçlü bir anlatımla kullara sunmasından dolayı inişi de büyük bir nimettir. Ayet-el Kürsi Medine’de nazil olmuştur.

Bir gece vakti Hz. Peygamber (s.a.v.)’e vahiy olarak gelen Ayet-el Kürsi Bakara Suresinin 255. ayetidir. Ayet-el Kürsi’nin nazil olması ile birlikte Peygamberimiz (s.a.v.) vahiy kâtibi olan Zeyd b. Sabit’i çağırarak bu ayeti yazdırmıştır. Ayet-el Kürsi’nin konusu Allahu Teâlâ’nın varlığı ve birliğidir. Bunlarla birlikte Allahu Teâlâ’nın ilim ve kudret sıfatlarına sahip olduğunu, Allah’ın izni dahi olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını anlatmaktadır.

Ayet-el Kürsi Allahu Teâlâ’yı kullara anlatan ve tanıtan bir ayet olduğu için indiği sırada dünyadaki putlar kırılmış ve kralların ise başlarındaki taçlar yerlere yuvarlanmıştır. Allahu Teâlâ’dan başka ilah olmadığını doğrularcasına yaşanan bu olaylarla birlikte Allahu Teâlâ’ya karşı günah işleyerek asilerden olan iblisler birbirleri ile çarpışmışlardır. Ayet-el Kürsi inişi ile birlikte dünya üzerinde insanların kendilerine ilah edindikleri putları yok ederek tek ilahın varlığını ortaya koymuştur. Ayet-el Kürsi’nin inişi sırasında Allah’ın isimlerinin bulunması ile yeryüzünün bir nimeti olarak kullara sunulmuştur.

İçerdiği anlamlarla birlikte kulların her derdine deva sunan Ayet-el Kürsi Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntılı zamanlarında okuduğu ayetlerin başında gelmektedir. Büyük bir kalkan duası anlamına gelen Ayet-el Kürsi okuyan kişiyi kalkan gibi sarar, sarmalar. Ayet-el Kürsi okuyan kişileri dinlemek için melekler gökyüzünden inerler ve o kişi için duada bulunurlar.

Ayet-el Kürsi okumak gece gündüz kişiyi koruyacak bir ayet olmakla birlikte neyin üzerine okunursa onu bereketlendirir. Bu ayeti okuyan kişi cennet ehlinden olur. Ayet-el Kürsi okumak cinlerin şerrinden koruduğu gibi haneleri de şeytanların ve kötü insanların şerrinden korumaktadır. Evinden iş aramak ya da çalışmak için çıkan kişiler okuduğunda günleri bereketli bir şekilde geçer. Sürekli Ayet-el Kürsi okumak hafızayı kuvvetlendireceği gibi kulun içinden geçen dileklerinde kabul olmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir