Ayetel Kursi

Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri

Kur’an-ı Kerim okumak Allah katında sevabı en bol olan ibadetlerden biridir. Allahu Teâlâ’nın göndermiş olduğu bütün mesajları okumak, anlamak, düşünmek ve hayata tatbik etmek hem Allah katında büyük bir mükâfat ile ödüllenmek hem de dünya hayatında nimetlere mazhar olmak gibidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ‘’Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.’’(1) ayetinde her ayetin birer şifa ve rahmet olduğu kullara bildirilmektedir. Gerçekten de Kur’an-ı Kerim’in her ayetinde farklı bir rahmet ve kulların her türlü sıkıntısına ayrı bir şifa vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) ise bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: ‘’Günlerin şahı Cuma günüdür. Sözlerin efendisi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in efendisi ise Bakara Suresidir. Bakara Suresininse efendisi Ayet-el Kürsi’dir.’’ (2) Demek ki Kur’an-ı Kerim’de bizler için en faydalı ve ne güçlü ayet Ayet-el Kürsi’dir.

Kulların her durumda dua etmesini isteyen Allahu Teâlâ, ‘’ Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.’’(3)buyurur. Kullarının duasını kabul edeceğini söyleyen Allahu Teâlâ’ya karşı ise Ayet-el Kürsi ile dua etmek en faziletli davranışlardan olacaktır. Ayet-el Kürsi faziletleri açısından Allahu Teâlâ tarafından kullara sunulmuş bir hazine gibidir. Kim Ayet-el Kürsi ile Rabbine sığınırsa Allahu Teâlâ onu boş çevirmez.

 

Ayet-el Kürsi Hazinesindeki Faziletler Nelerdir?

 • Ayet-el Kürsi kulları koruyan en güçlü kalkandır. Her kim Ayet-el Kürsi okursa o kişi akşam okumuşsa sabaha kadar, sabah okumuşsa akşama kadar Allahu Teâlâ tarafından koruma altına alınır.
 • Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez, kötü niyetli kişilerde bu evden uzakta kalırlar.
 • Ayet-el Kürsi okunan evin bereketi artar, yemeğe ve ya herhangi bir içeceğe okunursa bereketlendirir.
 • Ayet-el Kürsi okunan yer koruma altına alınmış olur. Evden çıkmadan okunursa ev Allahu Teâlâ tarafından korunur, yanındaki evler ve okurken aklından geçen diğer evler koruma altına alınmış olur.
 • Ayet-el Kürsi okuyan insan Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okuduğu için sevap kazanır ve bu ayeti okuyan kişinin sıkıntıları giderilir.
 • Borçlu olan biri okuduğunda borcunu ödeme kolaylığı bulur, hasta okuduğunda şifa bulur.
 • Allahu Teâlâ’nın yüce isimleri bulunan bu ayeti kerime ile dua edildiğinde dualar cevapsız kalmak ve dua kabul edilir.
 • Gün içinde 7 kere Ayet-el Kürsi okumak kişiyi koruma altına alacağı gibi gün içinde başına gelecek musibetlere, afetlere ve kazalara karşı o kişiyi korur.
 • Kulun tevhid düşüncesini güçlendirdiği gibi Allah’a olan imanını da güçlendirir.
 • Ayet-el Kürsi okuyan kişi için melekler gökyüzünden iner ve bu kişinin günahlarını silerek onu koruma altına alırlar.
 • Ayet-el Kürsi okuyan kişinin yüzü nurlanır ve bütün işleri açılır.
 • Ayet-el Kürsi’yi namazlarından sonra okumayı adet edinen kişi cennete girer.
 • Bu ayeti okumak bütün hayırların celbi anlamına gelir ve kişinin hakkında hayırlı olan şeyler bir bir bu kişinin karşısına çıkar.
 • Ayet-el Kürsi okuduktan sonra ne istenirse Allahu Teâlâ onu verir. İlim talep eden için ilmi, rızık isteyen içinde rızkı verir.
 • Ayet-el Kürsi okumak kişinin zihnini açarak, anlayış gücünü artırır. Bu ayeti okumayı adet edinen kişi okuduğunu hemen anlar. Sınavlara girmeden önce ve ya mülakat öncesinde 7, 11 ya da 21 kere okumak oldukça faydalı olacaktır.
 • Düşmanları olan kişiler bu ayeti okumaya devam ettiklerinde Allahu Teâlâ düşmanlara karşı bu kişileri korur.
 • Vefat etmiş olan kişiler için Ayet-el Kürsi okunduğunda sevabı gönderilebilir. Bu ayet kabir azabını azaltacağı gibi okuyan kişiye de sevap yazılmasını sağlar.
 • Ahlakı bozuk olan kişi okusa ahlakı düzelir, ahlakın düzelmesi için başka kişilere okunabilir.
 • Bir gün içinde 1000 Ayet-el Kürsi okuyan kişiye ruhani âlem gösterilir ve kalp gözü açılır.
 • Peygamberimizi rüyasında görmek için okuyan kişi Peygamberimiz (s.a.v.) rüyasında görür.
 • Ayet-el Kürsi okunan dükkânın müşterisi artar ayrıca kâğıda yazılıp asıldığında da bereketi artırır.
 • Hırsızdan korunmak istenen yere ve ya malın üzerine Ayet-el Kürsi yazıp asmak o malın korunmasını sağlayacaktır.
 • Ayet-el Kürsi okuyan kişinin kalbi genişler ve dünyalık olan şeylere mahal vermez. Dünya dertleri bu kişiyi üzmez.
 • Cinlere ve şeytanlara karşı koruyan bu ayeti kerime cin musallatı içinde sürekli olarak okunmalıdır.
 • Büyü, sihir gibi şeylerin ortadan kaldırılmasında da Ayet-el Kürsi okumak büyük bir etki yapar.
 • 170 kere okumayı adet edinen kişi herkes tarafından sevilir. Hapiste olan kişi hapisten çıkar.
 • Ayet-el Kürsi okumayı erk etmeyen kişinin canı tatlı bir şekilde acısız olarak alınır.
 • Her derde deva olan bu ayet kulların bütün isteklerinde ve sıkıntılarında okuyabilecekleri etkili bir duadır.
 • Yolda kalmış bir kişi bu ayeti okuduğunda yolunu bulur ve yolda başına bir şey gelmez.
 • Ayet-el Kürsi okumak huzura kavuşturur, cennetteki makamı yükseltir, manevi haz verir ve kulun Rabbi ile olan dünyasını güzelleştirir.

Kaynaklar

(1)İsra,82

(2)Ramuzu’l-Hadis, 302

(3)Mü’min, 60

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir