Ayetel Kursi

Ayet-el Kürsi İle İlgili Hadisler

Kur’an-ı Kerim’in en güçlü ayetlerinden olması ve tevhid düşüncesinin en sağlam halini ortaya koyan Ayet-el Kürsi içinde barındırdığı sırlar nedeniyle Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından çeşitli nedenlerle dile getirilmiştir. İndiği günden bu yana sık sık okunması ve üzerinde düşünülmesi tavsiye edilen Ayet-el Kürsi büyük bir duadır. Hadisi şeriflerde Ayet-el Kürsi şu şekillerde geçmektedir:

 • ‘’Ayet-el Kürsi Kur’an ayetlerinin şahı, en yücesidir.’’(1)
 • ‘’Kur’an-ı Kerim’in en faziletlisi Ayet-el Kürsi’dir, bu ayeti kerime nerede okunursa şeytan oradan kaçar.’’(2)
 • Adamın biri bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yanına gelerek ‘’Kur’an-ı Kerim’de bulunan en faziletli ayet hangisidir?’’ diye sormuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) ise ‘’Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm…’’ cevabını vermiştir.(3)
 • ‘’Her şeyin bir zirvesi ve şerefi vardır. Kur’an-ı Kerim’in zirvesi ve şerefi ise ’Ayet-el Kürsi’dir.’’(4)
 • ‘’Kur’an-ı Kerim’in en büyük ayeti ’Ayet-el Kürsi’dir. Kim bu ayeti okursa Allahu Teâlâ o anda bir melek indirir, o melek ertesi güne kadar iyilikleri yazar ve günahları siler. Bu ayet bir evde okunursa şeytanlar o eve otuz gün yaklaşamaz ve ona kırk gün boyunca sihirbaz kadın ve ya sihirbaz erkek giremez. Ey Ali! Bu ayeti evladına, ailene ve komşuna öğret, bu ayetten büyük ayet nazil olmadı.’’(5)
 • ‘’Kim Ayet-el Kürsi’yi akşam okursa gece boyunca sabaha kadar korunur.’’
 • ‘’Günlerin şahı Cuma günüdür. Sözlerin efendisi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in efendisi Bakara Suresidir. Bakara Suresininse efendisi Ayet-el Kürsi’dir.’’(6)
 • ‘’Her kim farz olan namazın sonrasında Ayet-el Kürsi’yi okursa onu cennete girmekten ancak ölüm men edebilir. Her kim Ayet-el Kürsi’yi yatacağı vakit okursa Allahu Teâlâ onun evini, komşusunun evini ve etrafındaki diğer evleri koruma altına alır.’’(7)
 • ‘’Her kim Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Suresinin son kısmını sıkıntılıyken okursa Allahu Teâlâ ona yardım eder.’’(8)
 • ‘’Ayet-el Kürsi ayetlerin şahıdır. Nerede okunursa okunsun şeytan orada tutunamaz ve çıkar.’’(9)
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Bakara Suresinin son ayeti olan Amenerrasulü ve Ayet-el Kürsi okunduğunda tebessüm eder ve şöyle derdi: ‘’Onlar arşın altında bulunan, Rahman’ın hazinelerindendir.’’(10)

Kaynaklar

(1)Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2

(2)Tirmizi, Fedailu’l-Kur’ân, 2

(3)Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; Ahmet b. Hanbel, 5:142

(4)Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân, 2

(5)Müsned-i Ahmed, 5:142, 178

(6)Ramuzu’l-Hadis, 302

(7)Beyhaki

(8)Suyuti, Dürrül Mensûr

(9)Hâkim et- Tirmizi

(10)Suyuti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir