Ayetel Kursi

Ayet-el Kürsi Çok Önemli Bilgiler

Ayet-el Kürsi ne zaman inmiştir ve nerede inmiştir?

Ayet-el Kürsi Medine döneminde indirilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bir gece vakti nazil olan bu ayeti vahiy kâtibi olan Zeyd b. Sabit yazmıştır.

Ayet-el Kürsi Kur’an-ı Kerim’de nerede geçer?

Ayet-el Kürsi Bakara Suresi’nde geçmektedir. 255. ayet olan Ayet-el Kürsi Bakara Suresi’nin gözbebeği olarak bilinir.

Ayet-el Kürsi adını nereden alır?

Ayet-el Kürsi içerisinde geçen ‘’vesi’a kürsiyyühüs semavati vel ard’’ kısmından alır. Burada geçen ‘’kürsi’’ kelimesi taht, saltanat, güç gibi bir anlama geldiği gibi Allahu Teâlâ’nın kudreti ve ilmi gibi anlamlara da gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisi şeriflerde de buyurduğu üzere Ayet-el Kürsi Kur’an-ı Kerim içerisindeki en güçlü ayettir. Adının buradan geldiğini de söyleyenler vardır.

Ayet-el Kürsi’nin konusu nedir?

Ayet-el Kürsi konu itibariyle kelami açıdan tevhid akidesini savunan en sağlam ayettir. Allahu Teâlâ’nın birliğini ve sıfatlarını haber veren Ayet-el Kürsi, her şeyin bir sahibi olduğuna ve bütün yer ile gök arasındaki yaratılmışların sahibinin de Allahu Teâlâ olduğuna dikkat çeker. Allah’ın büyüklüğünü ve ilminin çokluğunu gözler önüne seren bu ayet insana ne kadar aciz bir varlık olduğunu da haber vererek aciz olmayana inanmasını işaret eder.

Ayet-el Kürsi’nin önemi nedir?

Ayet-el Kürsi hem konusu itibariyle hem de içerisinde Allahu Teâlâ’nın en güzel isimlerinin geçmesi nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de Ayet-el Kürsi’nin önemi hakkında bir ayet bulunmasa da Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisi şeriflerinde Ayet-el Kürsi ayetlerin şahı olarak görülmüş, okunması ve ezberlenmesi istenmiştir. İçerdiği sırlar ve bütün ayetlerin en büyüğü olarak görülmesinden dolayı okunduğunda her kişiye bir melek tahsis edildiği de âlimler tarafından bildirilmiştir.

Namazdan sonra Ayet-el Kürsi okunabilir mi?

Ayet-el Kürsi istenilen zaman okunabilir. Namazlardan sonra da dua niyetiyle ve ya Kur’an ayeti okumuş olmak niyetiyle okunabilir.

Ayet-el Kürsi yazılı olan levha eve ve ya dükkâna asılabilir mi? Kolye şeklinde ve ya muska gibi kişi üzerinde taşıyabilir mi?

Ayet-el Kürsi levha halinde eve, dükkâna asılabilir bu caizdir. Ayetin üzeri örtülü bir şekilde kişinin üzerinde bulunması da caizdir, kolye şeklinde de taşınabilir. Hayızlı ve ya cünüp iken Ayet-el Kürsi bir kılıf içerisinde kişi tarafından taşınabilir. Ayet eğer üzeri açık ise kapatılarak ve ya ters çevrilerek tuvalete de girilebilir.

Regl döneminde Ayet-el Kürsi okunabilir mi?

Bayanların hastalık dönemlerinde Ayet-el Kürsi’yi Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okuyor olmak için değil de bir dua, zikir ve sığınma maksadıyla okumaları caizdir. Ayet-el Kürsi’de bu dönemde dua niyetiyle okunabilir.

Namazda Ayet-el Kürsi okunabilir mi?

Namazda zammı sure olarak Ayet-el Kürsi okunabilir. Çünkü zammı sure Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet okumak şeklindedir. Ayet-el Kürsi’de ayettir.

Vesveseden ve cinlerin şerrinden korunmak için Ayet-el Kürsi okunabilir mi?

Ayet-el Kürsi cinlerin ve kötü insanların şerrinden korunmak için en büyük kalkanlardan biridir. Düşmanlarının kötülüğünden korkan ya da cin musallatı, şeytan vesvesesi gibi şeylerden uzak durmak isteyenler için Ayet-el Kürsi mutlaka okunmalı ve terk edilmemelidir.

Evden çıkarken Ayet-el Kürsi okumanın fazileti nedir?

Ayet-el Kürsi büyük bir koruma ayetidir. Okunduğu yerdeki insanları koruduğu gibi korunması istenen yere okunduğunda da orayı muhafaza edecektir. Ayet-el Kürsi evden çıkarken okunduğunda da orayı korur ve hırsız, afet gibi belalardan ev etkilenmez.

 

Ayet-el Kürsi’nin faziletleri nelerdir?

  • Ayet-el Kürsi okunduğunda kişi Allahu Teâlâ tarafından korumaya alınır. Ayet-el Kürsi her nereye ve kime okunursa okunsun zırh gibi korur.
  • Ayet-el Kürsi okumayı adet edinen kişi hasta ise şifa bulur, borcu varsa eda eder, yüzü nurlanır, kalbi genişler, dünyalık işlerin şerrinden ve günlük musibetlerden korunur.
  • Ayet-el Kürsi okuyan kişinin dileği varsa kabul edilir, sınavlardan önce okunduğunda başarılı geçmesini sağlar, zihin açar, hafızayı kuvvetlendirir.
  • Yemeğin üzerine okunduğunda bereketlendirir, dükkâna okunduğunda müşterisini artırır.
  • Cin, şeytan ve büyü yapan insanların şerlerinden korur.
  • Ahlakı bozuk olan okuduğunda ahlakı güzelleşir.
  • Samimi bir şekilde okuyan ve Ayet-el Kürsi’yi yaşamaya çalışan kişiler cennet ile mükâfatlandırılırlar.
  • Vefat eden kişilerin arkasından okunduğunda ve okunma sevabı vefat edene bağışlandığında kabir azabı hafifler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir