Mübarek Geceler

Aşure Günü

Aşure günü Müslümanlar arasında önemli görülen günlerden biridir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü bu ayın en güzle ve en kıymetli günü sayılmaktadır. Bu ayla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cahiliye devrinde Kureyş kabilesi, aşûre günü geldiğinde oruç tutardı. Hicretten önce Hz. Peygamber (s.a.v.)’de aşure günü orucu tutardı. Medine`ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti; ashabına da tutmalarını emretti. Ertesi yıl, Ramazan orucu farz kılınınca, aşûre günü orucunu bıraktı, isteyen bu orucu tuttu, dileyen de tutmadı.”(1) Bu hadisi şerife göre aşure günü orucu Hz. Peygamberin tuttuğu oruçlardandır. Muharrem ayı ve bu ay içerisindeki günlerden olan Aşure günü ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır.” (2) Bu hadisi şerife göre Muharrem ayında hem oruç tutulması açısından hem de bu günün önemi açısından önemlidir.

 

Aşure Günü Neler Olmuştur?

 • Hz. Âdem cennetten kovulduktan sonra tövbe etmiş ve tövbesi de Aşure gününde kabul edilmiştir.
 • Allahu Teâlâ Hz. Nuh (a.s.) imtihanı olan tufanı koparmış ve günlerce süren tufan Aşure gününde son bulmuştur.
 • Hz. Yunus (a.s.) denizde bir balığın karnında mahsur kalmış ve Aşure günü balığın karnından kurtulabilmiştir.
 • Nemrud tarafından yakılan büyük ateşte Hz. İbrahim (a.s.) Aşure günü kurtulmuş ve yanmamıştır.
 • Hz. Yusuf ile Hz. Yakup (a.s.) bu günde birbirlerine kavuşmuşlardır.
 • Türlü derde müptela olan ve hastalıklarından olayı sıkıntı çeken Hz. Eyyüb (a.s.) bu günde hastalıklarına şifa bulmuştur.
 • Hz. Musa (a.s.) bu günde Kızıldeniz’i yararak kurtulmuş ve Firavun bu günde denizin içinde boğulmuştur.
 • Hz. İsa (a.s.) bu günde dünyaya gelmiş ve çektiği eziyetler sonrasında bu gün göğe yükselmiştir.

Aşure Gününün Faziletleri Nelerdir?

 • Aşure günü oruç tutan kimsenin orucuna meleklerin, şehitlerin sevabı kadar sevap yazılır.
 • Bu günde yapılan ibadetler kat kat büyük sevaplar ile karşılanır.
 • Aşure günü orucu geçmiş günahlara kefarettir.
 • Ramazan ayında tutulan oruçtan sonra tutulan en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruç olacaktır. Bu ayda tutulan oruçların sevabı büyük olacağı için aşure günü oruç tutmak da Ramazan ayındaki oruçlar kadar faziletli olacaktır.
 • Aşure gününde sadaka vermek, iyilikte bulunmak, Allahu Teâlâ’nın rızası için namaz kılmak ve komşularla, akrabalarla birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren şeyler yapmak büyük sevap kaynağıdır.
 • Aşure günü yetimin başını okşayana saç telleri kadar sevap yazılır.

Aşure Günü Neler Yapılabilir?

 • Aşure gününde oruç tutulabilir ancak bir gün öncesinde ve ya bir gün sonrasında da oruç tutmak gerekir.
 • Aşure gününde iyilik yapılabilir, sadaka verilebilir.
 • Aşure gecesi ibadetlerle ihya edilebilir. Gecesi ibadetle geçirilen bu gün sayesinde Allahu Teâlâ kulunun isteklerini yerine getirir.
 • Aşure gününde malından Allah yolunda harcama yapanların malları bereketlenir. Bu günde eşe dosta dağıtmak için aşure yapılıp dağıtılması da berekete nail olmayı sağlar.
 • Aşure gününde bol bol tövbe istiğfar edilerek gusül abdesti alınabilir.
 • Aşure gününde fakir birine yardım etmek, bir açı doyurmak ve ya ikramda bulunmak büyük sevaplar kazanmayı sağlar.
 • Aşure gününde akrabalar ziyaret edilebilir.
 • Bu günde bol bol selam verilebilir.
 • İhlas suresi 1000 kere okunabilir.
 • İlim öğrenilebilir, Kur’an-ı Kerim okunabilir.

Aşure Nereden Geliyor?

 

Aşurenin geçmişi Hz. Nuh (a.s.)’a kadar dayandırılmaktadır. Hz. Nuh’un gemisinde tufanın kopmasından sonra yiyecekler azalmıştır ve tufanın bitmesine doğru bu yiyeceklerle idare etmek kolay olmayacaktır. Nuh (a.s.) bu soruna bir çare bularak gemide kalan bütün yiyecekleri büyük bir kazanın içerisine döker ve hepsini karıştırır. Çorba kıvamını alan bu yiyeceğin adı o günden bu güne kadar gelir ve Aşure olarak anılmaya başlar. Osmanlı Devleti tarafından da yaygınlaştırılan Aşure geleneği fakirlere, komşulara ve akrabalara dağıtılır. Hatta Osmanlıda bu güne özel olarak vakıflarda ve zengin kimseler tarafından Aşure dağıtımı yapılırdı. Günümüzde de önemli bir gün olan Aşure gününde alışveriş yapmak ve Aşure dağıtmak güzel bir gelenek olarak devam etmektedir.

 

Kaynaklar

 

(1)Buhârî, Savm, 69; Tecrîd-i Sarîh, VI, 307, 308

(2)Müslim, Sıyam, 202-203

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir