Allah

Allah’ın Sıfatları

Allahu Teâlâ kulların idrak edebilecekleri özelliklere sahip değildir. Kulların Allahu Teâlâ’yı düşünerek ve ya hayal ederek nedirliği ya da nasıllığı hakkında bilgi sahibi olmaları çok zordur. Bunun için belirli aşamalardan geçerek manevi bir yolculuğa çıkmaları gerekir. Ancak insanoğlu bilmediğinden, tanımadığından uzak durur. Bunun nedeni ise bilinmeyen şeylerden korkulması ya da benimsenememesidir. Kulların Allah’tan korkmaları ve ya O’ndan uzak durmaları için hiçbir neden yoktur ve her kulun Rabbini tanıyıp bilmesi gerekir. Bu anlamda Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de kendisini tanıtmıştır. Bütün asli özellikleri ile Allahu Teâlâ hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan Allah’ın sıfatları tamamen kulların doğruyu bulup bir ve tek olan Allah’a inanmaları içindir.

 

Allah’ın Sıfatları Kaça Ayrılır?

 

Allahu Teâlâ’nın sıfatları kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Zatına ait olan ve sadece Allahu Teâlâ’da bulunma özelliğine sahip olan bu sıfatlara ‘’zati sıfatlar’’ denilir. Zati sıfatlara ‘’tenzihi’’ ya da ‘’selbi’’ sıfatlarda denilir. Allahu Teâlâ’nın zatı dışında kâinata ait olan ancak kaynağı Allahu Teâlâ olan sıfatlara da ‘’subuti sıfatlar’’ denilir. Allahu Teâlâ sonradan yaratılmış değil her zaman var olan ve sonradan yaratılanların asıl yaratıcısı olandır. Bu nedenle Allahu Teâlâ’da bulunan sıfatların hiç biri sonradan yaratılmış olanlara isnat edilemez.

 

Zati Sıfatlar Nelerdir?

 

Vücud

Allah’ın var olması anlamına gelir ki Allahu Teâlâ vardır ve diğer varlıklar gibi yaratılmış değildir.

Kıdem

Allahu Teâlâ’nın varlığının başlangıcı ve evveli yoktur. Kıdem geçmiş demektir. Allah’ın ise geçmişe gidilse bile yokluğu düşünülemez.

Beka

Beka Türkçede de kullandığımız baki kelimesiyle aynı anlamdadır. Bütün yaratılanlar gelip geçicidir. Ancak Allahu Teâlâ tek baki kalacaktır. O’nun sonu yoktur.

Vahdaniyet

Vahdet kelimesinden gelen vahdaniyet sadece ve sadece Allahu Teâlâ’ya nispet edilebilir. Allah her zaman tektir. O’ndan başka bir tanrı yoktur. Eğer başka tanrılar olsaydı düzen bozulurdu.

Muhalefetü’l-lil Havadis

Allahu Teâlâ zatı ve sıfatları açısından sonradan yaratılmış olan yaratıkların hiç birine benzemez. O’nun eşi ve benzeri yoktur.

Kıyam bi Nefsihi

Allahu Teâla özü itibariyle hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.

 

Subuti Sıfatları Nelerdir?

 

Hayat

Allah canlıdır, diridir. O insanlar gibi ölmez. Asıl hayat kaynağı O’dur. Her şey O’ndan hayat bulur.

İlim

Allah bütün ilimlerin sahibidir. O her şeyi bilir ve kulları da O’nun bilgisinden sadece ufak cüzlere sahiplerdir. Allah unutmaz, düşen yapraklardan denizdeki kumlara ve en minik zerrelere kadar her şey O’nun ilmi dâhilindedir.

Semi

Allahu Teâlâ her şeyi duyar. Bir anda bütün sesleri hatta ses çıkarmasa bile içten geçen duaları bile duyar. Allah’ın duyması için kulağı ve ya dinleme cihazları yoktur.

Basar

Allah her şeyi görür. Evrenin bütün zerrelerini ve görür. Gördüklerini teker teker görmez. Her şeyi aynı anda görür.

İrade

Allah irade yani istediğini yapabilme gücüne sahiptir. Allah’ın iradesinin önünde bir irade yoktur. O ol demeden hiçbir şey olmaz.

Kudret

Allah’ın kudreti en üstün ve tek kuvvettir. O’nun her şeye gücü yeter.

Kelam

Allahu Teâlâ susan ve karşılık vermeyen bir tanrı değildir. Göndermiş olduğu kutsal kitaplarla konuşur ve dualara icabet etmesi ile de kulları ile konuşmaktadır.

Tekvin

Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yaratma gücü bir tek Allah’ta vardır. Yaratmak için kimseden yardım almaz.

Allahu Teâlâ’nın zati ve subuti sıfatlar dışında haberi ve fiili sıfatları da bulunmaktadır. Haberi sıfatları Kur’an-ı Kerim’de haber verilen yed, vech, ayn, cenb, istiva, nuzül, dahk, esabi gibi sıfatlardır. Fiili sıfatları ise yine Kur’an-ı Kerim’de yer aldığı şekli ile ihya etmek, yaratmak, imate, terzik gibi sıfatlardır. Ancak bu sıfatlar konusunda alimler arasında tartışma vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir