Allah

Allah’ın Müminler İçin Yarattığı Cennet

İnsan, dünya hayatında nefsindeki kötülükleri yenip ömrünü Allah’u Teala’nın razı olacağı şekilde geçirmekle mesuldür. Bunun içinse kendisine averaj altmış yetmiş yıl şeklinde oldukça azca bir süre verilmiştir. Allah’u Teala, rızasını kazanan kulları için, dünyadaki bu kısa yaşamın peşinden, sonsuz ve benzeri olmayan bir yaşam yaratmıştır. Dünya hayatındaki bu yaşam göz açıp kapayıncaya kadar, hızla tükenip geçmektedir. Bu süre içinde sabır gösteren, güzel ahlakta güvenli davranan, Allah’u Teala samimi bir kul olan kimseler ahirette oldukça büyük bir mükafatla; sonsuz aden hayatıyla karşılaşacaklardır. Şüphesiz bu Allah’u Teala’nın kullarına olan lutfu, rahmetinin ve sevgisinin oldukça önemli bir tecellisidir. Allah’u Teala her kulunu, herşeyin en muhteşeminden, en güzelinden zevk tadacak ve bunlara karşı büyük bir özlem duyacak bir ruh ile yaratmıştır. Bundan dolayı insan, yaşamı idrak etmeye başladığı andan itibaren bu mükemmelliğe erişebilmek için, içinde sürekli olarak büyük bir talep duyar. Daima bir güzellik ve nimet arayışı içinde olur. Bir tek buna ne kadar oldukca talep duyarsa duysun ve bunun için ne kadar oldukca çaba harcarsa harcasın, dünya hayatında hiçbir süre aramış olduğu mükemmellikle karşılaşamaz. Şu sebeple Allah’u Teala dünya yaşamını hususi olarak kusurlu ve noksan olarak yaratmıştır.İnsanların, cennetin benzeri olmayan güzelliklerini, sonsuza kadar sürecek olan zevklerini derinlemesine tefekkür edebilmelerini sağlamaktır. Ancak Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisleri, bizleri pek oldukça insanoğlunun daha ilkin asla düşünmemiş olabileceği aden nimetlerinden haberdar etmektedir. Cennetteki ihtişamın, sınırsız nimetin ve yaşanacak olan güzel yaşamın anlaşılması, insanların cennete olan özlemlerini ve bu yaşamı kazanmak için harcayacakları çabayı artıracaktır. Allah’u Teala’nın sonsuz rahmetine ve eşi olmayan nimetlerine layık olabilmek için büyük bir şevk ve azimle hayırlarda yarışmalarına vesile olabilecektir.

 

Aden Mekanlarının Güzelliği

 

Dünyanın en güzel mekanları içinde saraylar, köşkler hep ilk sıralarda yer alır. Bu mekanların heybetli güzellikleri tarif edilirken de hep güzel bir manzaraya haiz olmalarından, eşyalarının oldukca kıymetli olmasından, dekorasyonlarının güzelliğinden, sütunların, altın yaldızlı tahtların, mobilyaların ihtişamından bahsedilir. Allah’u Teala’nın Kuran’da bildirdiği cennetle ilgili ayetlerde de insanların hoşlarına giden mekanlardan köşklerden, saraylardan bir çok şekilde bahsedilmektedir. Dünyada sınırı olan sayıda bulunan bu mekanlar, cennette kusursuz ve en görkemli hareketleriyle Allah’u Teala’nın sevilmiş olduğu kullarının yaşamış olduğu mekanlar olarak sonsuza kadar var olacaklardır.

 

Aden Köşkleri

 

Dünyadaki güzellikler dünya şartlarında ne kadar şahane olurlarsa olsunlar, gene de kaçınılmaz olarak pek fazlaca kusurları bulunur. Dolayısıyla dünyadaki en güzel köşk bile aden köşklerinin yanında son aşama gösterişsiz kalır. Kuran’da aden köşklerinden bahsedilirken bu köşklerin altlarından ırmaklar akmış olduğu, yüksek ve güvenli bölgeler oldukları bildirilir.

 

Cennetteki Zenginlik ve Bolluk

 

Cennetteki zenginlik, Allah’u Teala’nın sonsuz güzellikteki sanatının uyum sağladığı ve göz kamaştıran büyük bir güzelliği saran, en üst güzel duyu özellikleri ve uyumu sunan bir zenginliktir. Ve tüm bu güzellikler müminlerin talep ve tutkularına en fazlaca hitap eden şekliyle sunulmaktadır. Bu sebeple zenginlik sadece bu şekilde güzelliklere dönüştüğü takdirde insanoğlunun ruhuna zevk veren bir anlam kazanır.

 

Cennetteki Yiyecek ve İçecekler

 

Cennette müslümanların hoşuna gidecek, canlarının istediği ve arzuladıkları son aşama leziz pek oldukca yiyecek olduğu Kuran’da ve Peygamberimiz (sav)’inhadislerinde bildirilir. Bilhassa dünyada da makbul yiyecekler içinde olan et ve meyvenin her çeşidi aden ehline kucak dolusu sunulacaktır.
Ölümle her an son bulabilecek olan dünya yaşamı, ahiretteki sonsuz yaşamın başlangıcıdır. Dolayısıyla her an her saniye ahirete geçilebileceğini unutmamak, cehenneme gitme ihtimalinden korkmak ve bu yüzden cennetteki sonsuz nimete kavuşmak için hazırlık içinde olmak hepimiz için oldukça önemlidir.
Fakat şeytan, insana Allah’u Teala’nın cennette vaat etmiş olduğu güzellikleri, sonsuz yaşamı unutturmak ister. Aksine hata ve eksikliklerle dolu olan dünya nimetlerine razı olmayı, bunlarla birkaç on yıl yaşamayı yakın bir yarar olarak gösterir. Oysa şeytana karşı tam aksi bir tavırla cennetin oldukca yakın olduğu gerçeğini hatırda tutarak samimi bir çaba içinde olmak gerekir.
Tüm samimi Müslümanlar sonsuz acıma, sonsuz rahmet, sonsuz akıl ve kudret sahibi olan, kullarını seven, onları koruyup kollayan, dünyada ve ahirette onların iyiliğini isteyen, onlara dünyada güzel ve şerefli bir yaşam, ahirette de cenneti isteyen Allah’u Teala’nın güvencesindedirler. Dolayısıyla bu luk dolu nimeti Müslümanlar hiçbir süre unutmamalı ve birbirlerine bu yakın nimetin müjdecisi olmalıdırlar.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir