Dualar

Aile Huzuru İçin Okunacak Dua

Aile toplumun en küçük çekirdeğidir. Toplumu meydana getiren bu çekirdeklerdeki huzur topluma yansıyacağı için aile huzurunu sağlamak toplumun daha düzgün olması anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılmıştır: ‘’ Ey inanlar, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz.’’(1) Tahrim, 6 Kendini ve ailesini ateşten koruyan bir aile ferdi olmak için bol bol Allahu Teâla’ya dua edilmelidir. Kimi zaman çeşitli nedenlerden dolayı aile huzuru bozulabilmektedir. Bu bazen eşler arasındaki bir durum olabildiği gibi bazen de çocukların ya da aile büyüklerinin dâhil olduğu huzursuzluklar şeklinde de görülebilmektedir. Bütün bu konularda ‘Dua edin, kabul buyurayım.’ diyen Allahu Teâlâ’ya el açmak gerekir.

 

Ailede Huzuru Sağlamak İçin Okunabilecek Dualar

  • Allâhümme ellif beyne kulûbinâ. Ve aslih zâte beyninâ Vehdinâ sübüle’s-selâm Ve neccinâ mine’zzulümâti ile’n-nûr Ve cennibne’l-fevâhışe mâ zahara minhâ ve mâ batane Ve bârik lenâ fî esmâ’ınâ ve ebsârinâ ve kulûbinâ ve ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ. Ve tüb ‘aleynâ inneke entet tevvâbür-rahîm.Vec’alnâ şâkirîne li-ni’amike müsnîne bihâ ‘aleyke kâbilîne lehâ ve etimmehâ ‘aleynâ.

Anlamı:

 

Ey Allah’ım! Kalplerimizi birlik et, aramızdaki sorunları ıslah et, bize kurtuluşun yollarını göster. Bizi karanlıkların içinden aydınlığa çıkar. Bizi her türlü çirkinliğin açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek kıl. Ettiğimiz tövbeleri kabul eyle. Muhakkak ki sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden nimetlerinle seni övenlerden, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bizlere nimetlerinin devamını ihsan et. (1)

  • Aile huzurunu temin etmek için bol bol Salatü Tefriciye okunmalıdır.
  • Yasin Suresi ve Ayet-el Kürsi okunduğunda aile huzurunu sağlamak için niyet edilirse aile bireyleri arasındaki sıkıntılar gider.
  • Allahüllezi halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihi mines semerati rizkan leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enhar, Ve sehhara lekümüş şemse vel kamera daibeyni ve sehhara lekümül leyle ven nehar. Ve ataküm min külli ma seeltümuh. Ve in teuddu nı’metellahi la tuhsuha. İnnel insane le zalumün keffar. 

Anlamı:

 

Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. (2) Bu ayeti kerime sürekli olarak okunmaya devam ederse Allahu Teâlâ o aileye mutluluk ve huzur verir.

 

Kaynaklar

 

(1)Sırlı Dualar, İbrahim Salihoğlu

(2)İbrahim Suresi, 32-33-34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir