İslami Bilgiler

Adak Adamak

Adak (nezr) nedir?

Nezr Arapçada adamış olmak, feda etmek gibi anlamlara gelmektedir. Türkçeye de nezr kelimesi adak olarak geçmiştir. Adak olması istenen bir şey için farz ve ya vacip türünde olan bir şeyi kendine borç olarak görmesidir. ‘’Şu şöyle olursa şunu yapacağım.’’ demek gibi.

 

Adağın şartları nelerdir?

  • Adak dünyalık bir şekilde adanmamalıdır. Farz ve ya vacip olan bir ibadet adanmalı ve sadece Allah rızası için adanmalıdır. Mesela şu kadar namaz kılacağım, bu kadar oruç tutacağım, kurban keseceğim gibi adaklar farz ve ya vacip olan ibadetlerdir. Ancak şeker dağıtacağım, elimdeki malları maliyetine satacağım, şu iş olsun gidip yoksulları giydireceğim gibi sözler adak olmaz. Çünkü bu sözlerde farz ve ya vacip olan bir ibadet adanmamıştır.
  • Adak adayacak olan kişinin akıllı olması gerekir. Deliler adağı yerine getirmek zorunda değildir. Buluğ çağına ermiş olmak gerekir. Buluğa ermeyenlerin adaklarını yerine getirmeleri gerekmez.
  • Adanan şeyin o zaman içinde ve ya gelecekte yapılması farz olan bir ibadet olmaması gerekir. Mesela namaz farzdır adanabilir ancak ‘’Şu işim olsun akşam namazını ve ya sabah namazını kılacağım.’’ demek doğru değildir.
  • Adanacak olan şey farz ve ya vacip ibadetin sonucu ve ya başlangıcı olan ibadetlerden olmamalıdır. Abdest almak namazın başlangıcındaki bir ibadettir. Tilavet secdesi ise sonundaki bir ibadettir ve her ikisi de namazdan dolayı yapılmıştır. Bunlar adanamaz.
  • Allah’a isyan içeren ve dinen haram olarak kabul edilmiş olan adaklar geçersizdir. Mesela ‘’Şu olursa kendimi öldüreceğim, kolumu feda edeceğim.’’ gibi sözlerle adak adanmaz.
  • Adağın yerine getirilebilir olması gerekir. ‘’Şu kişi hangi vakitte gelirse o vakit oruç tutacağım.’’ şeklindeki adakta beklenen kişi eğer akşam gelirse orucun akşam tutulması mümkün değildir. Onun için sadece oruç tutacağım demek gerekir.
  • Adak eğer mal hükmündeyse yapılacak olan adak kişinin bütün mal varlığının üzerinde olamaz. Ayrıca başkasının malını tasadduk ederek adakta bulunmak da caiz değildir.

 

Adak Kurbanı nedir?

Kurban kesmek vacip olan ibadetlerden biridir. Bu nedenle kişiler şu şöyle olursa kurban keseceğim dedikleri zaman kesecekleri kurban adak kurbanı olarak adlandırılır. Kurbanın kesilmesi bir şarta bağlanmışsa o şart gerçekleştikten sonra adak kurbanı kesilebilir.

Adak Kurbanı yenir mi?

Adak kurbanı adayan kişi tarafından ve onun usul ve für’u tarafından yenilemez. Usul anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, dede, nine gibi kişilerdir. Für’u ise adak adayan kişinin hanımı, çocukları, torunları, torunlarının çocuklar gibi kendisinden sonra gelen neslidir. Eğer adak kurbanı bu kişilerden biri tarafından yenirse yenilenin misli kadar fakirlere yardım yapılmalıdır.

Adak kurbanı kimlere dağıtılır?

Adak kurbanı fakir olan kişilere dağıtılabilir, çevremizde olup durumu olmayan usul ve für’udan olmayan kişilere verilebilir. Hayır kuruluşları, çocuk yetiştirme yurtları, vakıflar gibi çeşitli yerlere verilebilir. Ancak bu kurumların doğru yol üzerinde olması ve gerçekten ihtiyacı olanlara ulaştırıyor olmasına dikkat edilmelidir.

 

Adak kurbanı nasıl dağıtılır?

Adak kurbanı kurban bayramında kesilen kurban eti gibi 3 ve ya 7 parçaya bölünerek dağıtılmaz. Amaç ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor olmaktır.

Tavuk, horoz gibi şeyler adak olur mu?

Evet. Tavuk, horoz gibi şeyler adak olur. Eğer adakta keseceğim dendiyse kesilmesi gerekir, horoz ve ya tavuk adadım denirse kesilmesi gerekmez canlı olarak da bir fakire verilebilir.

Adak nasıl verilir?

Adak adayan kişi adağını vereceği kişinin kalbini hoş tutmalı ve ince bir üslup ile ihtiyacı olan kişiye ikram etmelidir.

İçten ‘’Şu olursa şunu adıyorum.’’ demekle adak olur mu?

Adağın dil ile söylenmesi gerekir. Onun dışında içten geçirilen şey adak olmaz.

Fakir bir kimse durumum olursa kurban keseceğim derse adak olmuş olur mu?

Adak olmuş olur. Durumu düzeldiğinde kesmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir