Abdest

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest İslam dininde ibadetlere başlamadan önce temizlenmek ve manevi olarak hazırlanmak anlamına gelir. Kendisi de bir ibadet olan abdest alma su ile yapılan temizlikten ziyade diğer ibadetlere hazırlanmak anlamında önemlidir. Bu yüzden abdest alırken manevi hazırlık sayılacak olan abdest duaları okunabilir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de abdest alırken bazı dualar okumuş ve bu duaların verdiği manevi bereketi anlatmak için ümmetini kıyamet gününde abdest aldığı uzuvlardan tanıyacağını söylemiştir. Abdest alırken okunacak dualar ise âlimler tarafından tanzim edilmiştir. Temizlenen her uzuv için farklı dualar oluşturulmuştur.

1.Abdeste başlarken Euzübesmele çekilmelidir. Daha sonra eller yıkanırken,

Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.

Anlamı: Suyu temiz ve temizleyici kılan, İslam’ı da kulları için nur kılan Allah’a hamd olsun.

2.Ağız temizlenirken

Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehu ebedâ.

Anlamı: Ey Allah’ım! Bana Hz. Peygamberin havzından bir kâse içir, beni bir daha hiç susatma.

3.Burun temizlenirken

Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike.

Anlamı: Ey Allah’ım bana verdiğin nimetlerinin ve cennetinin kokusunu koklat. Beni bu güzel kokulardan mahrum etme.

4.Yüz temizlenirken

Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh.

Anlamı: Ey Rabbim! Kimi yüzlerin nurlu ve beyaz kimi yüzlerin ise karanlık olacağı günde sen benim yüzümü nurlandır.

5.Sağ kol temizlenirken

Allahümme! A’tınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra.

Anlamı: Ey Allah’ım! Beni kitabını sağdan alanlardan eyle ve hesabımı zorlaştırma.

6.Sol kol temizlenirken

Allahümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîda.

Anlamı: Ey yüce Rabbim! Beni kitabını soldan alanlardan, arkadan alanlardan eyleme, hesabını zor verenlerden yapma.

7.Baş mesh edilirken

Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.

Anlamı: Ey Allah’ım beni sonsuz merhametinle sar ve benim üzerime bereketini indir.

8.Kulak mesh edilirken

Allahümmec’alnî mine’l-lezîne yestemi’ûne’l-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû

Anlamı: Ey Allah’ım! Beni sözünü dinleyip de sözlerine uyanlardan eyle.

9.Boyna mesh edilirken

Allahümme! A’tık rakabetî minen-nâri 

Anlamı: Ey Rabbim! Boynumu ateşin esaretinden kurtar.

10.Ayaklar temizlenirken

Allahümme! Sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezûlü fihil-akdam

Anlamı: Ey Allah’ım! Ayakların dayanamayıp kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerine sabit kıl.

Abdest almak bittikten sonra kıbleye karşı dönerek ‘’Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh.’’ demek sünnettir.

Eğer abdest alırken okunacak dualar bilinmiyorsa bol bol ‘Estağfirullah’ çekilebilir. Rabbena atine ve Rabbena Firli duaları okunabilir. Abdestin başlangıcında Amentü duası okunabilir. Abdest bitiminde ise Kadir Suresi okunabilir. Her aza temizliğinde Allahu Ekber denilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir