Abdest

Abdest Alırken Niyet Etmek Farz mıdır

Abdest alırken niyet etmek, Hanefî mezhebine bakılırsa sünnet, öteki üç mezhebe bakılırsa farzdır. Hanefîler, abdest âyeti olarak malum âyette (Mâide, 5/6) emredilen fiiller içinde niyetin bulunmayışını kanıt olarak alırlar.
Şu sebeple bu âyette; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle beraber yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla beraber yıkamak emredilmektedir. Abdestte; kirlerden temizlenme niteliği de vardır.
Dolayısıyla hikmeti malum bir yakarma olarak abdestte niyet etmek koşul değildir. Ek olarak, namazın şartlarından olan ‘necasetten taharet’ ve ‘setr-i avret’te niyetin mecburi olmayışı, abdestte de niyetin farz olmadığını gösterir.
Öteki mezhepler ise, Allah’ü Teala’nın “Oysa onlara, sadece dini Allah’a özgü kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Tüm ameller niyetlere bağlı kalır.” hadisinden hareketle her ibadette olduğu benzer biçimde abdestte de niyet etmenin farz bulunduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 86).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir